Qoraqalpog‘iston Respublikasi statistika boshqarmasi 2017 yilning yanvar-sentabr oylarida asosiy kapitalga investitsiyalar


Ko'rip shi'g'i'ldi': 3576