«Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi deputati’ni’n’ statusi’ haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’ (jan’a redakciyada)


Просмотров: 6700