«Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda ha’kimshilik- aymaqli’q du’zilis, toponimikali’q obyektlerge atamalar beriw ha’m wolardi’n’ atamalari’n qayta wo’zgertiw ma’selelerin sheshiw ta’rtibi haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’


Просмотров: 7162