Совет Министров Республики Каракалпакстан

Портал государственной власти Республики КаракалпакстанСкачать страницу в PDF Скачать страницу в PDF (62 Kb)    Версия    Скачать страницу в doc (62 KB)

Вакантные рабочие места

Коракалпогистон Республикасида куп учрайдиган касб ва мутахассисликлар буйича 2014 йил 1- июл холатига маълумот 

№  Касблар ва лавозимлар исми Буш иш уринлари сони Нукус Амударё Беруний Канликул Кораузяк Кегейли Кунгрот Муйнок Нукуст. Тахтакупир Турткул Хужайли Чимбой Шуманай Элликкаъла
  1. Мутахассислар ва хизматчилар                                
1 Укутувчи, педагог 357 6 37 20 6 6 24 44 24 21 7 80 51 15 1 15
2 Мухандис, бош мухандис 28 1 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 2 0 4 9
3 Шифокор, бош шифокор 326 86 11 0 26 21 32 2 14 15 50 5 35 6 13 10
4 Хамшира, бош хамшира, доя 18 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 2 10
5 Хисобчи, бош хисобчи 32 5 1 2 0 1 4 0 0 1 1 2 4 1 5 5
6 Иктисодчи, бош иктисодчи, банк ходими 71 18 4 0 1 5 1 4 1 3 5 5 5 5 3 11
7 Уста, хончи уста 25 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 9
8 Механик, бош механик 19 0 1 0 0 0 1 7 0 2 0 0 0 0 0 8
9 Мутахассис, бош мутахассис 28 12 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 9
10 Кичик ёки катта илмий ходим 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 Тарбиячи, кутубхоначи 26 0 1 0 0 0 1 4 0 2 0 2 4 1 1 10
12 Булим, булим бошлиги 23 0 2 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 1 2 10
13 Лаборант, лаборант мудири 27 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 9
14 Хукукшунос 19 0 2 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 2 4
15 ЭХМ оператори 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9
16 Котиба 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 Назоратчи 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 Бошкалар 202 25 4 6 1 1 22 25 13 1 3 10 6 2 3 80
  Жами: 1241 163 65 30 37 38 86 125 54 50 68 109 114 35 37 230
  2.Ишчилар                                
1 Тикувчи-бичувчи 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2 Сувакчи-буёкчи, том ёпувчи 77 0 0 10 0 0 0 60 0 0 0 0 1 0 0 6
3 Тикувчи, йигирувчи 64 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4
4 Электрик-газ пайвандловчи 23 4 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 1 0 4
5 Хайдовчи 39 10 4 0 0 0 4 15 0 0 0 0 0 0 0 6
6 Гишт терувчи 66 4 15 25 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 7
7 Фаррош 13 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 6
8 Кран машинисти, бульдозерчи 31 2 0 0 0 0 1 4 0 4 0 0 14 0 0 6
9 Бетончи 57 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0   0 0 7
10 Ёгочсоз, дурадгор ва ойна солувчи 59 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 1 0 25 3
11 Электрик, электрчилонгар, электромантажчи 36 11 3 1 0 0 1 9 2 2 2 1 0 0 0 4
12 Турли хил кишлок хужалик ишлари 71 0 34 0 0 0 0 15 0 8 0 2 0 0 0 12
13 Чилангар-таъмир, сантехник, аппаратчи 14 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7
14 Чилангар механик, пармаловчи 12 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8
15 Бошкалар 225 17 6 8 3 0 11 36 1 42 20 13 2 26 4 36
  Жами: 817 50 67 81 3 0 17 252 3 56 22 17 21 27 55 146
  Хаммаси 2058 213 132 111 40 38 103 377 57 106 90 126 135 62 92 376

Просмотров: 7453