«Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda deputatti’ shaqi’ri’p ali’w ta’rtibi haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’


Ko'rib chiqildi: 7932