«Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’


Ko'rib chiqildi: 7164