Vazirlar Kengashi

«QORAQALPOG`ISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR KENGAShI TO`G`RISIDA» QORAQALPOG`ISTON RESPUBLIKASI QONUNI (YANGI TAHRIRDA)

I BO`LIM. UMUMIY NIZOMLAR

1-modda. Qoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi – Qoraqalpog`iston Respublikasi Hukumati.

Qoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi – Qoraqalpog`iston Respublikasi Hukumati – iqtisodiyat, ijtimoiiy va ma`naviy sohaning samarali faoliyat yuritishiga rahbarlik qiluvchi, O`zbekiston Respublikasi qonunlari va O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Palatalari xulosalari, O`zbekiston Respublika Prezidenti farmonlari, qarorlari hamda farmoyishlarining, O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari va farmoyishlarining, Qoraqalpog`iston Respublikasi qonunlarining va Qoraqalpog`iston Respublikasi Jo`qorgi Kengesi va uning Rayosati Prezidiumi (Rayosati) qarorlarining, va boshqa xulosalari bajarilishini ta`minlaydigan Qoraqalpog`iston Respublikasi davlat hokimiyatining oliy ijro-rahbarlik organi hisoblanadi.

Qoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi davlat boshqaruv idoralari va o`zlari tuzgan xo`jalik boshqarish organlari tizimini, shuningdek, respublika hududida joylashgan O`zbekiston Respublikasiga buysinadigan tashkilotlarga rahbarlik qiladi va ularning o`z-ara aloqador ishlarini ta`minlaydi.

Qoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Qoraqalpog`iston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda ushbu Qonunga muvofiq o`z vakilliklariga kiradigan, Qoraqalpog`iston Respublikasini nazorat qilishga oid davlat va xo`jalik boshqarish masalalarini echishga haqli. Qoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi qonun chiqarish tashabbusi huquqiga ega.

2-modda. Qoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi faoliyatining asosiy tamoyillari.

Qoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi o`z faoliyatida kollegiya, demokratik va qonuniylik, Qoraqalpog`iston Respublikasida istiqomat qiladigan barcha millat vakillari manfaatlarini hisobga olish tamoyillarini rahbarlikga oladi.

3-modda. Qoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi ijtimoiy birlashmalar bilan o`z-aro aloqalari.

Qoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi o`z vakilligiga kiradigan masalalar yuzasidan ijtimoiy birlashmalar bilan o`z-aro aloqador harakat qiladi va ularga mavjud qanunlarga muvofiq zaruriy yordam ko`rsatadi.

4-modda. Qoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashining diniy tashkilotlari bilan aloqalari.

 Qoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashining diniy tashkilotlari bilan o`z-aro aloqalari O`zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog`iston Respublikasining hamda Qoraqalpog`iston Respublikasining vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to`g`risidagi qonunlari bilan belgilanadi.

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esinin`

QARARI

Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi Prezidiumının`
2018-jıl 19-fevral`dag`ı “Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esinin` strukturası haqqındag`ı” 298-sanlı qararı haqqında

 

Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi Prezidiumının` 2018-jıl 19-fevral`dag`ı “Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esinin` strukturası haqqındag`ı” 298-sanlı qararına muo`apıq Ministrler Ken`esi

QARAR ETEDI:

 

1. Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi Prezidiumının` 2018-jıl 19-fevral`dag`ı “Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esinin` strukturası haqqındag`ı” 298-sanlı qararı orınlao` ushın basshılıqqa alınsın.

2. Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi Prezidiumının` usı qararı menen Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esinin` jan`a strukturası 60 (xızmet ko`rsetio`shi xızmetkerlerden tısqarı) basqarıo` xızmetkerleri sanı menen qosımshag`a muo`apıq tastıyıqlang`anlıg`ı mag`lıo`mat ushın qabıl etilsin.

3. Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi apparatının` strukturası qosımshag`a muo`apıq tastıyıqlansın.

4. Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esinin` Isler Basqarıo`shısı Finans ministrligi menen birgelikte Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi apparatı xızmetkerlerinin` shtatlar kestesin usı qararg`a muo`apıq qayta ko`rip shıqsın ha`m tastıyıqlasın.

5. Usı qarardın` qabıl etilio`i mu`na`sibeti menen Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esinin` 2017-jıl 7-dekabrdegi 826-sanlı qararının` qosımshası o`z ku`shin joyıtqan dep esaplansın.

6. Usı qarardın` orınlanıo`ın qadag`alao` Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` birinshi orınbasarı A.Tajetdinovqa ju`klensin.

Qaraqalpaqstan Respublikası

Ministrler Ken`esinin` Baslıg`ı                                               Q.Sariev

 

 

Qoraqalpogiston Respublikasi Vazirlar Kengashi boshqaruv apparatining

TUZILMASI

 


Ko'rib chiqildi: 53113