Qoraqalpog‘iston davlat xizmatchilarini turmush darajasi ko‘rsatkichlari monitoringi bo‘yicha yangi tеxnologiyalarga o‘qitish


Ko'rib chiqildi: 7725