«Rahnamo»

Baholar:

Bir o'rinli – 100 USD;

Ikki o'rinli (alohida) - 200 USD;

Ikki o'rinli (birga) – 175 USD;

Telefon: 8(361) 222-47-43, 8(361) 222-34-06

Manzil: Nukus shahri, Qoraqalpog'iston ko'chasi


Ko'rib chiqildi: 10020