Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (72 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (72 KB)

Demografiya va mehnat bozori

I CHORAK

Dastlabki ma’lumotlarga ko’ra, 2014 yilning 1 aprel holatiga respublikada doimiy aholi soni 1740,4 ming kishini tashkil qildi va yil boshidan 3,9 ming kishiga yoki 100,2 foizga ko’paydi.

Aholining tabiiy o’sishi 5310 kishini tashkil etdi.

2014 yil yanvar-martda migratsiya saldosi, dastlabki ma’lumotlarga ko’ra, minus 957 kishini tashkil qildi.

Aholining tabiiy harakati 2014 yil yanvar-martda quyidagicha ifodalanadi:

Tug’ilganlar

6961

6481

-480

16,5

15,1

O’lganlar

1651

1685

34

3,9

3,9

Tabiiy o’sish

5310

4796

-514

12,6

11,2

Nikohlar

4427

4048

-379

10,5

9,4

Ajralishlar

226

263

37

0,5

0,6

 

2014 yil yanvar-martda tug’ilganlar soni 6481 kishini tashkil qildi va o’tgan yilning shu davriga nisbatan -480 kishi yoki 93,1 foizga kamaydi, tug’ilish koeffitsienti 16,5 promilledan 15,1 promelliga kamaydi.

Tug’ilish darajasining kamayishi respublikaning deyarli barcha hududlarida qayd etildi. Bu ko’rsatkichning yuqori darajasi Qarauzyak (16,0 dan 7,7 promelliga), Mo’ynoq (14,9 dan 9,2 promelliga), Taxtakupir (20,5 dan 16,3 promelliga), Nukus tumani (22,0 dan 16,6 promelliga), Amudaryo (11,8 dan 7,5 promelliga) tumanlarida kuzatildi.

 2013 yil yanvar-martga nisbatan o’lganlar soni 34 kishiga yoki 2,0 foizga ko’paydi. O’lganlar sonining kamayishi Nukus (4,3 dan 3,5 promelliga), Ellikqal’a (3,1 dan 2,6 promelliga), Qung’irot (4,0 dan 3,6 promelliga), Mo’ynoq (5,0 dan 4,6 promelliga), Shumanay (3,5 dan 3,3 promelliga) tumanlarida kuzatildi.

Eng ko’p o’lim hollari Kegeyli tumanida (6,2 promelli), eng kam o’lim holatlari Ellikqal’a tumanida kuzatildi (2,6 promelli).

2014 yil yanvar-martda 4048 ta nikoh ro’yxatga olindi, ajralishlar soni esa 263 tani tashkil qildi. Bu ming aholiga 9,4 nikoh va 0,6 ajralishlar to’g’ri kelmoqda (2013 yil yanvar-martda mos ravishda 10,5 va 0,5).

Mehnat resurslarining soni, dastlabki ma’lumotlarga ko’ra,
2014 yil yanvar-martga nisbatan 1,5 foizga ko’payib, 1006,9 ming kishini yoki respublika doimiy aholisining 57,8 foizini tashkil qildi.

2014 yil yanvar-martda bandlikka ko’maklashuvchi markazlariga ishga joylashtirishda yordam berishni so’rab, 5245 nafar fuqaro murojaat qildi. Ish qidirib murojaat etganlar Nukus (814 kishiga) shaharida, Xujayli (451 kishiga), Amudaryo (381 kishiga), Qung’irot (630 kishiga), Ellikqa’la (527 kishiga) va Turtkul (386 kishiga) tumanlarida ko’p.

Bandlikka ko’maklashuvchi markazlariga murojaat qilgan fuqarolardan 5040 nafari (barcha murojaat etganlarning 96,1 foizi) ishga joylashtirildi. Ayniqsa ushbu ko’rsatkich, Nukus (murojaat etganlarning 14,8 foizi) shahrida, Xujayli (8,6 foiz), Amudaryo (7,2 foiz), Qung’irot (11,3 foiz), Ellikqa’la (10,0 foiz) va Turtkul (7,3 foiz) tumanlarida yuqori darajada bo’ldi.

Bandlikka ko’maklashuvchi markazlari orqali ishga joylashtirilgan fuqarolar soni quyidagicha ifodalanadi:

 

 


 

II CHORAK

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2014 yilning 1 iyul holatiga respublikada doimiy aholi soni 1747,1 ming kishini tashkil qildi va yil boshidan 10,6 ming kishiga yoki 100,6 foizga ko‘paydi.

Aholining tabiiy o‘sishi 13246 kishini tashkil etdi.

2014 yil yanvar-iyunda migratsiya saldosi, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, minus 2592 kishini tashkil qildi.

Aholining tabiiy harakati 2014 yil yanvar-iyunda quyidagicha ifodalanadi:

Tug‘ilganlar

15988

17056

1068

18,8

19,7

O‘lganlar

3804

3810

6

4,5

4,4

Tabiiy o‘sish

12184

13246

1062

14,3

15,3

Nikohlar

8385

7695

-690

9,9

8,9

Ajralishlar

489

603

114

0,6

0,7

 

2014 yil yanvar-iyunda tug‘ilganlar soni 17056 kishini tashkil qildi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 1068 kishi yoki 106,7 foizga kupaydi, tug‘ilish koeffitsienti 18,8 promilledan 19,7 promelliga ko‘paydi.

Tug‘ilish darajasining ko‘payishi respublikaning deyarli barcha hududlarida qayd etildi. Bu ko‘rsatkichning yuqori darajasi Amudaryo (16,4 dan 19,2 promelliga) Nukus shaxrida (17,7 dan 20,2 promelliga), Qung‘irot (19,3 dan 22,4 promelliga), Qonlikul (19,0 dan 20,7 promelliga), Beruniy (19,6 dan 20,5 promelliga), tumanlarida kuzatildi.

 2013 yil yanvar-iyunga nisbatan o‘lganlar soni 6 kishiga yoki 0,2 foizga ko‘paydi. O‘lganlar sonining kamayishi Nukus (4,8 dan 4,1 promelliga), Qonlikul (3,9 dan 3,3 promelliga), Beruniy (4,8 dan 4,4 promelliga), Chimboy (5,0 dan 4,6 promilliga) tumanlarida kuzatildi.

Eng ko‘p o‘lim hollari Kegeyli tumanida (6,1 promelli), eng kam o‘lim holatlari Qonlikul tumanida (3,3 promelli) kuzatildi.

2014 yil yanvar-iyunda 7695 ta nikoh ro‘yxatga olindi, ajralishlar soni esa 603 tani tashkil qildi. Bu ming aholiga 8,9 nikoh va 0,7 ajralishlar to‘g‘ri kelmoqda (2013 yil yanvar-iyunda mos ravishda 9,9 va 0,6).

Mehnat resurslarining soni, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2014 yil yanvar-iyunga nisbatan 1,6 foizga ko‘payib, 1007,9 ming kishini yoki respublika doimiy aholisining 57,7 foizini tashkil qildi.

2014 yil yanvar-iyunda bandlikka ko‘maklashuvchi markazlariga ishga joylashtirishda yordam berishni so‘rab, 11834 nafar fuqaro murojaat qildi. Ish qidirib murojaat etganlar Nukus (1795 kishiga) shaharida, Beruniy (1341 kishiga), Qung‘irot (1211 kishiga), Xujayli (1105 kishiga), Ellikqa’la (527 kishiga) va Amudaryo (738 kishiga) tumanlarida ko‘p.

Bandlikka ko‘maklashuvchi markazlariga murojaat qilgan fuqarolardan 11289 nafari (barcha murojaat etganlarning 95,4 foizi) ishga joylashtirildi. Ayniqsa ushbu ko‘rsatkich, Nukus (murojaat etganlarning 15,2 foizi) shahrida, Beruniy (11,0 foiz), Qung‘irot (9,9 foiz), Xujayli (9,7 foiz), Ellikqa’la (9,1 foiz) va Turtkul (7,6 foiz) tumanlarida yuqori darajada bo‘ldi.

 

Bandlikka ko‘maklashuvchi markazlari orqali ishga joylashtirilgan fuqarolar soni quyidagicha ifodalanadi:

 


 

III CHORAK

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2014 yilning 1 oktyabr holatiga respublikada doimiy aholi soni 1754,5 ming kishini tashkil qildi va yil boshidan 18,0 ming kishiga yoki 101,0 foizga ko‘paydi.

Aholining tabiiy o‘sishi 22756 kishini tashkil etdi.

2014 yil yanvar-sentyabrda migratsiya saldosi, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, minus 4763 kishini tashkil qildi.

Aholining tabiiy harakati 2014 yil yanvar-sentyabrda quyidagicha ifodalanadi:

Tug‘ilganlar

28430

28557

127

22,1

21,9

O‘lganlar

6225

5801

-424

4,8

4,4

Tabiiy o‘sish

22205

22756

551

17,3

17,5

Nikohlar

12295

11291

-1004

9,6

8,6

Ajralishlar

729

945

216

0,6

0,7

 

2014 yil yanvar-sentyabrda tug‘ilganlar soni 28557 kishini tashkil qildi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 127 kishi yoki 100,4 foizga ko‘paydi, tug‘ilish koeffitsienti 22,1 promilledan 21,9 promelliga kamaydi.

Tug‘ilish darajasining ko‘payishi respublikaning deyarli barcha hududlarida qayd etildi. Bu ko‘rsatkichning yuqori darajasi Nukus (20,0 dan 20,9 promelliga) shaharida, Qung‘irot (22,2 dan 24,4 promelliga), Amudaryo (21,1 dan 22,4 promelliga), Qorauzak (20,8 dan 21,5 promelliga), Kanlikul (22,2 dan 22,8 promelliga), Taxtakupir (22,2 dan 22,5 promelliga) tumanlarida kuzatildi.

 2013 yil yanvar-sentyabrga nisbatan o‘lganlar soni 424 kishiga yoki 6,8 foizga kamaydi. O‘lganlar sonining kamayishi Nukus (5,3 dan 4,3 promelliga) tumanida, Taxtakupir (5,0 dan 4,2 promelliga), Qanlikul (4,5 dan 3,8 promelliga), Amudaryo (4,9 dan 4,3 promelliga), Chimboy (5,3 dan 4,7 promelliga) tumanlarida kuzatildi.

Eng ko‘p o‘lim hollari Kegeyli tumanida (5,7 promelli), eng kam o‘lim holatlari Nukus tumanida kuzatildi (4,3 promelli).

2014 yil yanvar-sentyabrda 11291 ta nikoh ro‘yxatga olindi, ajralishlar soni esa 945 tani tashkil qildi. Bu ming aholiga 8,6 nikoh va 0,7 ajralishlar to‘g‘ri kelmoqda (2013 yil yanvar-sentyabrda mos ravishda 9,6 va 0,6).

Mehnat resurslarining soni, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra,
2013 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 1,6 foizga ko‘payib, 1009,8 ming kishini yoki respublika doimiy aholisining 57,6 foizini tashkil qildi.

2014 yil yanvar-sentyabrda bandlikka ko‘maklashuvchi markazlariga ishga joylashtirishda yordam berishni so‘rab, 18145 nafar fuqaro murojaat qildi. Ish qidirib murojaat etganlar Nukus (2796 kishiga) shaharida, Beruniy (1933 kishiga), Xujayli (1831 kishiga), , Qung‘irot (1783 kishiga), Ellikqa’la (1540 kishiga) va Turtkul (1568 kishiga) tumanlarida ko‘p.

Bandlikka ko‘maklashuvchi markazlariga murojaat qilgan fuqarolardan 17655 nafari (barcha murojaat etganlarning 97,3 foizi) ishga joylashtirildi. Ayniqsa ushbu ko‘rsatkich, Nukus (murojaat etganlarning 15,4 foizi) shahrida, Beruniy (10,6 foiz),Xujayli (10,3 foiz), Qung‘irot (9,6 foiz), Turtkul (8,8 foiz)va Ellikqa’la (8,7 foiz) tumanlarida yuqori darajada bo‘ldi.

Bandlikka ko‘maklashuvchi markazlari orqali ishga joylashtirilgan fuqarolar soni quyidagicha ifodalanadi:

 

 


 

IV CHORAK

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2015 yilning 1 yanvar holatiga respublikada doimiy aholi soni 1763,2 ming kishini tashkil qildi va yil boshidan 26,7 ming kishiga yoki 101,6 foizga ko‘paydi.

Aholining tabiiy o‘sishi 32744 kishini tashkil etdi.

2014 yil yanvar-dekabrda migratsiya saldosi, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, minus 5988 kishini tashkil qildi.

Aholining tabiiy harakati 2014 yil yanvar-dekabrda quyidagicha ifodalanadi:

Tug‘ilganlar

39100

40905

1805

22,7

23,4

O‘lganlar

8134

8161

27

4,7

4,7

Tabiiy o‘sish

30966

32744

1778

18,0

18,7

Nikohlar

16525

15035

-1490

9,6

8,6

Ajralishlar

982

1213

231

0,6

0,7

 

2014 yil yanvar-dekabrda tug‘ilganlar soni 40905 kishini tashkil qildi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 1805 kishi yoki 104,6 foizga ko‘paydi, tug‘ilish koeffitsienti 22,7 promilledan 23,4 promelliga kupaydi.

Tug‘ilish darajasining ko‘payishi respublikaning deyarli barcha hududlarida qayd etildi. Bu ko‘rsatkichning yuqori darajasi Amudaryo (21,9 dan 25,6 promelliga) tumanida, Beruniy (24,6 dan 26,5 promelliga), Qung‘irot (22,9 dan 23,7 promelliga), Qorauzak (21,0 dan 23,1 promelliga), Kanlikul (22,8 dan 24,2 promelliga), Nukus shaxrida (20,9 dan 21,6 promelliga) kuzatildi.

 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan o‘lganlar soni 27 kishiga yoki 0,3 foizga ko‘paydi. O‘lganlar sonining kamayishi Nukus (5,2 dan 4,7 promelliga) tumanida, Amudaryo (4,9 dan 4,4 promelliga), Qanlikul (4,5 dan 4,2 promelliga), Ellikka’la (4,1 dan 3,6 promelliga), Beruniy (5,0 dan 4,8 promelliga) tumanlarida kuzatildi.

Eng ko‘p o‘lim hollari Muynok tumanida (5,5 promelli), eng kam o‘lim holatlari Nukus tumanida kuzatildi (4,7 promelli).

2014 yil yanvar-dekabrda 15035 ta nikoh ro‘yxatga olindi, ajralishlar soni esa 1213 tani tashkil qildi. Bu ming aholiga 8,6 nikoh va 0,7 ajralishlar to‘g‘ri kelmoqda (2013 yil yanvar-dekabrda mos ravishda 9,6 va 0,6).

Mehnat resurslarining soni, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra,
2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 1,5 foizga ko‘payib, 1011,6 ming kishini yoki respublika doimiy aholisining 57,4 foizini tashkil qildi.

2014 yil yanvar-dekarda bandlikka ko‘maklashuvchi markazlariga ishga joylashtirishda yordam berishni so‘rab, 22900 nafar fuqaro murojaat qildi. Ish qidirib murojaat etganlar Nukus (3582 kishiga) shaharida, Beruniy (2418 kishiga), Xujayli (2414 kishiga), , Qung‘irot (2195 kishiga), Ellikqa’la (2007 kishiga) va Turtkul (1973 kishiga) tumanlarida ko‘p.

Bandlikka ko‘maklashuvchi markazlariga murojaat qilgan fuqarolardan 22370 nafari (barcha murojaat etganlarning 97,7 foizi) ishga joylashtirildi. Ayniqsa ushbu ko‘rsatkich, Nukus (murojaat etganlarning 15,6 foizi) shahrida, Beruniy (10,7 foiz),Xujayli (10,8 foiz), Qung‘irot (9,4 foiz), Turtkul (8,5 foiz)va Ellikqa’la (9,0 foiz) tumanlarida yuqori darajada bo‘ldi.

Bandlikka ko‘maklashuvchi markazlari orqali ishga joylashtirilgan fuqarolar soni quyidagicha ifodalanadi:

 


Ko'rib chiqildi: 11626