Vazirlar Kengashi telefon aloqasining maxsus liniyasidan foydalanish qoidasi


Ko'rib chiqildi: 10180