Sanoat

I-CHORAK

2015 yil yanvar-martida sanoat mahsuloti hajmi 377,8 mlrd. so'mni yoki o'tgan yilning shu davriga nisbatan o'sish sur'ati 109,9 foizni tashkil etdi.

Hisobot davrida 112,3  mlrd. so'mlik iste'mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2014 yil yanvar-martga nisbatan 116,6 foizni tashkil etdi. Jumladan, 80,0 mlrd. so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 18,5 mlrd. so'mlik nooziq-ovqat mollari va 13,8 mlrd. so'mlik vino-aroq mahsulotlari (2014 yil yanvar-martga nisbatan mos ravishda 121,5 foiz, 104,6 foiz va 108,3 foiz) ishlab chiqarildi.

2015 yil yanvar-martda sanoat tarmoqlari bo'yicha mahsulot hamda iste'mol tovarlari ishlab chiqarilishi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Mlrd. so'm

 

Mahsulot ishlab chiqarish (shu jumladan:)

377,8

109,9

 

 

 

  yoqilg'i

40,8

101,3

  qora metallurgiya

5,1

168,4

  energetika

82,8

101,6

  kimyo va neft-kimyo

17,7

89,8

  mashinasozlik va metallni qayta ishlash

1,1

72,4

  o'rmon, yog'ochni qayta ishlash va tsellyuloza-qog'oz

1,4

80,7

  qurilish materiallari

29,7

139,2

  steklotara

0,4

0

  engil sanoat

88,8

109,1

  oziq-ovqat sanoati

105,6

121,9

  sanoatning boshqa tarmoqlari

4,4

109,1

Iste'mol tovarlari (shu jumladan:)

112,3

116,6

 

 

 

  oziq-ovqat mahsulotlari

80,0

121,5

  nooziq-ovqat mahsulotlari

18,5

104,6

  aroq-vino mahsulotlari va pivo

13,8

108,3

 

Tarmoqlar bo'yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish tarkibi quyida keltirilgan:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Sanoat  tarmoqlari bo'yicha asosiy mahsulot turlarini ishlab chiqarish

(yirik korxonalar bo'yicha)

 

 

2015 yil
yanvar-mart

 

Yoqilg'i –energetika sanoati

  Elektroenergiya, mln.kvt.soat

952,13

96,1

  Issiqlik energiyasi, mln.gkal

16,1

101,6

Kimyo va neft-kimyo sanoati

  Dinatriy karbanati, ming tn.

24,0

95,6

  engil sanoat

  Paxta tolasi, tn.

22531

95,8

  Chigit, tn.

37506

113,5

  Paxta linti, tn.

2205

105,9

Oziq-ovqat sanoati

  Non va non mahsulotlari, tn.

462

119,2

  O'simlik yog'i, tn.

3900

106,4

  Makaron mahsulotlari, tn.

1171

168,7

  Aroq va aroq-likyor mahsulotlari, ming litr

932,4

105,7

Un-yorma va omixta em sanoati

  Un, tn.

19062

147,2

  Omixta em, tn.

9833

130,8

 

 


 

II-CHORAK

2015 yil yanvar-iyunida sanoat mahsuloti hajmi 790,7 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 110,4 foizni tashkil etdi.

Hisobot davrida 250,6 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2014 yil yanvar- iyuniga nisbatan 119,2 foizni tashkil etdi. Jumladan, 183,8 mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 40,9 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari va 25,9 mlrd. so‘mlik vino-aroq mahsulotlari (2014 yil yanvar-iyuniga nisbatan mos ravishda 124,5 foiz, 110,7 foiz va 101,1 foiz) ishlab chiqarildi.

2015 yil yanvar-iyunida sanoat tarmoqlari bo‘yicha mahsulot hamda iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Mlrd. so'm

2014 yil
yanvar-iyuniga

 nisbatan foiz
hisobida

Mahsulot ishlab chiqarish (shu jumladan:) 790,7 110,4
     
  yoqilg'i 78,2 97,4
  qora metallurgiya 10,6 150,3
  energetika 156,8 103,7
  kimyo va neft-kimyo 36,0 73,3
  mashinasozlik va metallni qayta ishlash 3,0 75,7
  o'rmon, yog'ochni qayta ishlash va tsellyuloza-qog'oz 2,9 79,8
  qurilish materiallari 85,1 139,3
  steklotara 0,6  
  engil sanoat 174,8 114,3
  oziq-ovqat sanoati 223,6 113,2
  sanoatning boshqa tarmoqlari 19,1 170,7
Iste'mol tovarlari  (shu jumladan:) 250,6 119,2
     
  oziq-ovqat mahsulotlari 183,8 124,5
  nooziq-ovqat mahsulotlari 40,9 110,7
  aroq-vino mahsulotlari va pivo 25,9 101,1

 

Tarmoqlar bo'yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish tarkibi quyida keltirilgan:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Sanoat  tarmoqlari bo'yicha asosiy mahsulot turlarini ishlab chiqarish

(yirik korxonalar bo'yicha)

 

 

2015 yil
yanvar-iyun

2014 yil
yanvar-iyuniga nisbatan foiz
hisobida

Yoqilg'i –energetika sanoati

  Elektroenergiya, mln.kvt.soat

1390,4

78,2

  Issiqlik energiyasi, mln.gkal

21,8

94,4

Kimyo va neft-kimyo sanoati

  Dinatriy karbanati, ming tn.

45,0

88,6

  engil sanoat
  Paxta tolasi, tn.

38792

90,4

  Chigit, tn.

61221

98,2

  Paxta linti, tn.

3600

96,1

Oziq-ovqat sanoati

  Non va non mahsulotlari, tn.

1047,8

142,1

  O'simlik yog'i, tn.

6925

113,2

  Makaron mahsulotlari, tn.

2145,4

2,1 k

  Aroq va aroq-likyor mahsulotlari, ming litr

1761,3

100,8

Un-yorma va omixta em sanoati

  Un, tn.

38242,1

179,4

  Omixta em, tn.

19441

150,9

 

 

 

III-CHORAK

2015 yil yanvar-sentyabrda sanoat mahsuloti hajmi 1163,3 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 112,3 foizni tashkil etdi.

Hisobot davrida 383,5 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2014 yil yanvar- sentyabrga nisbatan 118,3 foizni tashkil etdi. Jumladan, 281,3 mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 61,0 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari va 41,2 mlrd. so‘mlik vino-aroq mahsulotlari (2014 yil yanvar-sentyabrga nisbatan mos ravishda 121,3 foiz, 116,4 foiz va 103,3 foiz) ishlab chiqarildi.

2015 yil yanvar-sentyabrda sanoat tarmoqlari bo‘yicha mahsulot hamda iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Mlrd. so'm

2014 yil
yanvar-sentyabrga

 nisbatan foiz
hisobida

Mahsulot ishlab chiqarish (shu jumladan:) 1163,3 112,3
     
  yoqilg'i 123,1 104,1
  qora metallurgiya 15,0 132,1
  energetika 222,0 103,9
  kimyo va neft-kimyo 62,6 81,6
  mashinasozlik va metallni qayta ishlash 4,5 71,5
  o'rmon, yog'ochni qayta ishlash va tsellyuloza-qog'oz 4,1 86,4
  qurilish materiallari 144,5 141,6
  steklotara 0,9 48,3
  engil sanoat 211,5 118,7
  oziq-ovqat sanoati 344,4 111,3
  sanoatning boshqa tarmoqlari 30,7 179,3
Iste'mol tovarlari  (shu jumladan:) 383,5 118,3
     
  oziq-ovqat mahsulotlari 281,3 121,3
  nooziq-ovqat mahsulotlari 61,0 116,4
  aroq-vino mahsulotlari va pivo 41,2 103,3

 

Tarmoqlar bo'yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish tarkibi quyida keltirilgan:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Sanoat  tarmoqlari bo'yicha asosiy mahsulot turlarini ishlab chiqarish

(yirik korxonalar bo'yicha)

 

 

2015 yil
yanvar-sentyabr

2014 yil
yanvar-sentyabrga nisbatan foiz
hisobida

Yoqilg'i –energetika sanoati

  Elektroenergiya, mln.kvt.soat

2360,5

95,5

  Issiqlik energiyasi, mln.gkal

27,0

101,5

Kimyo va neft-kimyo sanoati

  Dinatriy karbanati, ming tn.

67,5

95,2

  engil sanoat
  Paxta tolasi, tn.

46443

98,9

  Chigit, tn.

73017

106,5

  Paxta linti, tn.

4190

103,5

Oziq-ovqat sanoati

  Non va non mahsulotlari, tn.

1601,8

146,3

  O'simlik yog'i, tn.

8182,8

109,9

  Makaron mahsulotlari, tn.

3106

175,2

  Aroq va aroq-likyor mahsulotlari, ming litr

2782,4

101,9

Un-yorma va omixta em sanoati

  Un, tn.

54267,9

160,5

  Omixta em, tn.

30049

166,4

 

 

 

VI-CHORAK

2015 yil yanvar-dekabrda sanoat mahsuloti hajmi 2115,1 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 121,6 foizni tashkil etdi.

Hisobot davrida 781,3 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2014 yil yanvar- dekabrga nisbatan 118,8 foizni tashkil etdi. Jumladan, 513,4 mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 206,8 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari va 61,1 mlrd. so‘mlik vino-aroq mahsulotlari (2014 yil yanvar-dekabrga nisbatan mos ravishda 117,1 foiz, 127,3 foiz va 106,9 foiz) ishlab chiqarildi.

2015 yil yanvar-dekabrda sanoat tarmoqlari bo‘yicha mahsulot hamda iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

Mlrd. so'm

2014 yil
yanvar-dekabrga
nisbatan foiz
hisobida

Mahsulot ishlab chiqarish (shu jumladan:) 2115,1 121,6
     
  yoqilg'i 361,3 210,7
  qora metallurgiya 18,4 124,7
  energetika 311,7 102,5
  kimyo va neft-kimyo 96,5 88,4
  mashinasozlik va metallni qayta ishlash 6,2 72,6
  o'rmon, yog'ochni qayta ishlash va tsellyuloza-qog'oz 11,5 80,3
  qurilish materiallari 218,6 138,2
  steklotara 6,5 151,7
  engil sanoat 432,4 112,0
  oziq-ovqat sanoati 614,5 116,5
  sanoatning boshqa tarmoqlari 37,5 144,2
Iste'mol tovarlari  (shu jumladan:) 781,3 118,8
     
  oziq-ovqat mahsulotlari 513,4 117,1
  nooziq-ovqat mahsulotlari 206,8 127,3
  aroq-vino mahsulotlari va pivo 61,1 106,9

 

Tarmoqlar bo'yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish tarkibi quyida keltirilgan:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Sanoat  tarmoqlari bo'yicha asosiy mahsulot turlarini ishlab chiqarish

(yirik korxonalar bo'yicha)

 

 

2015 yil
yanvar-dekabr

2014 yil
yanvar-dekabrga 
nisbatan foiz hisobida

Yoqilg'i –energetika sanoati

  Elektroenergiya, mln.kvt.soat

3192,1

93,1

  Issiqlik energiyasi, mln.gkal

7,9

81,4

Kimyo va neft-kimyo sanoati

  Dinatriy karbanati, ming tn.

88,3

92,1

  engil sanoat
  Paxta tolasi, tn.

69057

99,5

  Chigit, tn.

107491

103,5

  Paxta linti, tn.

6198

102,4

Oziq-ovqat sanoati

  Non va non mahsulotlari, tn.

2397,4

151,2

  O'simlik yog'i, tn.

11562,2

110,2

  Makaron mahsulotlari, tn.

4101

146,6

  Aroq va aroq-likyor mahsulotlari, ming litr

4101

105,5

Un-yorma va omixta em sanoati

  Un, tn.

71514,5

140,7

  Omixta em, tn.

39700

145,9


Ko'rib chiqildi: 10127