Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashining 2013 yil 19 iyu‘ndagi 158-sonli qaroriga uzgartirishlar kiritish tug‘risida


Ko'rib chiqildi: 6918