Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«Ma’deniyat» bo'liminin' jan'ali'qlari'

JASLI’Q HA’M GO’ZZALLI’Q BAYRAMI’24.11.2015 08:27:07

Paytaxti’mi’zda «Ertengi ku’n biziki, shekler biziki!» su’reni asti’nda wo’tkerilgen Jaslar ha’pteligi juwmaqlandi’ Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda jaslardi’ Watang’a muhabbat, milliy… Dawami'n wo'qi'w »

DA’STU’RIY KO’RKEM Wo’NER FESTIVALI’07.11.2015 12:48:55

Yellikqala rayoni’ worayi’ndag’i’ Bostan qalasi’nda «Go’zzal– bostani’m menin’» IX respublikali’q ko’rkem wo’ner festivali’ baslandi’. Yelimiz Prezidenti Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda jas… Dawami'n wo'qi'w »

«BIZ-SENIN’ PERZENTLERIN’IZBIZ, O’ZBEKISTAN!»30.10.2015 19:04:09

O’zbekistan Ko’rkem wo’ner Akademiyasi’ Qaraqalpaqstan bo’liminin’ ko’rgizbe sarayi’nda «Biz-senin’ perzentlerin’izbiz, O’zbekistan!» temasi’nda fotoko’rgizbe ashi’ldi’. Ilaj  Ko’rkem wo’ner Akademiyasi’ Tashkent Fotosu’wretler… Dawami'n wo'qi'w »

Ma’mleketlik qorg’awg’a ali’ng’an ma’deniy miyras obektleri30.09.2015 17:57:09

  O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ «Ma’deniy miyras obektlerin qorg’aw ha’m wolardan paydalani’w haqqi’nda»g’i’ ni’zami’na muwapi’q Ministrler Kabineti ta’repinen 2002-ji’l 29-iyulde qabi’l yetilgen… Dawami'n wo'qi'w »

SAHRADA «LUVR» JARATQAN INSANDI’ ULI’G’LAP05.09.2015 10:35:17

Bi’yi’l respublikami’zda ma’deniyat ha’m ko’rkem wo’nerdi rawajlandi’ri’wda wo’shpes  iz qaldi’rg’an tulg’alardi’n’ biri, O’zbekistan Respublikasi’na miyneti sin’gen ko’rkem wo’ner g’ayratkeri, Qaraqalpaqstan… Dawami'n wo'qi'w »

ShARQ URI’P Wo’SIP KIYaTI’RG’AN NA’LShELER21.08.2015 09:49:41

Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda ko’rkem-o’nerimizdi jan’adan-jan’a talantlar menen bayi’ti’w, wolardi’n’ do’retiwshiligin xalqi’mi’zg’a jaqi’nnan tani’sti’ri’wg’a ayri’qsha di’qqat qarati’lmaqta. «Istiqlol» sarayi’nda 20-avgust… Dawami'n wo'qi'w »

BI’YI’LG’I’ GEZEK - BALET ARTISTLERINE23.06.2015 17:47:51

O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimovti’n’ baslamasi’ menen turaqli’ ra’wishte ha’r yeki ji’lda wo’tkerilip kiyati’rg’an «Sharq taronalari» xali’qarali’q muzi’ka festivali’ du’nya… Dawami'n wo'qi'w »

JASLAR – G’ALABALI’Q MA’DENIYaT HA’M IDEOLOGIYaLI’Q QA’WIPLERGE QARSI’17.06.2015 18:06:36

Jaqi’nda Qarao’zek ekonomika ha’m turmi’s xi’zmeti ka’sip-o’ner kolledjinde O’zbekistan «Milliy tiklanish» demokratiyali’q partiyasi’ rayonli’q Ken’esi ha’m partiyani’n’ «Jaslar qanati’» ta’repinen… Dawami'n wo'qi'w »

SAXNADA «QI’RQ QI’Z»29.03.2015 15:13:02

Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mleketlik sazli’ teatri’ xalqi’mi’zg’a wo’zinin’ biri-birinen a’jayi’p repertuarlari’n inam yetip, wolardi’n’ kewlinen shi’g’i’p kelmekte. A’sirese, «Alpami’s», «Tumaris»… Dawami'n wo'qi'w »

Kartinalardag’i’ nawri’z ko’rinisleri23.03.2015 15:25:20

Jaqi’nda O’zbekistan Ko’rkem wo’ner Akademiyasi’ Qaraqalpaqstan bo’limi ta’repinen uli’wmaxali’qli’q Nawri’z bayrami’ mu’na’sibeti menen «A’ssalam Nawri’z» atamasi’nda ko’rgizbe wo’tkerildi. Ko’rgizbege 23… Dawami'n wo'qi'w »