Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«Ma’deniyat» bo'liminin' jan'ali'qlari'

Sahradag’i’ bayram saltanatlari’ 17.03.2015 16:36:01

U’lkemizge ba’ha’r ma’wsiminin’ kirip keliwi menen a’tirapi’mi’z jasi’l lipaslarg’a dolani’p, jan’alani’w ha’m jasari’w a’yyyami’ Nawri’z bayrami’ni’n’ kelgeninen da’rek berip tur.… Dawami'n wo'qi'w »

Joqarg’i’ ken’estegi qabi’llaw10.03.2015 14:18:03

Yelimizde hayal-qi’zlardi’ ayri’qsha hu’rmetlew, ha’r ta’repleme rawajlang’an jas a’wladti’ ta’rbiyalawdag’i’ wolardi’n’ rolin ku’sheytiw, a’sirese, talantli’ qi’zlardi’n’ jetiskenliklerin xoshemetlew, wolardi’n’ ja’miyetlik… Dawami'n wo'qi'w »

YeL TAG’DIRINE BAG’I’ShLANG’AN FILMLER30.12.2014 19:37:43

Jan’a ji’l bayrami’ qarsan’i’nda «Qaraqalpaqfilm» kinostudiyasi’ ta’repinen su’wretke ali’ng’an Aral ten’izi boyi’ndag’i’ qala Moynaq haqqi’nda so’z yetiwshi «Keleshegi ulli’ -… Dawami'n wo'qi'w »

MU’NA’SIPLER ARDAQLANDI’28.12.2014 20:43:54

Wo’tken ji’ldan baslap yelimizde ma’deniyat, ko’rkem wo’ner, do’retiwshilik, jurnalistika, teleradio ha’m sport tarawlari’ni’n’ belsendi wa’killerin  xoshametlew maqsetinde «Etirof» si’yli’g’i’ sho’lkemlestirilgen… Dawami'n wo'qi'w »

TALANTLI’ JASLARI’ MENEN TANI’LG’AN MEKTEP17.12.2014 17:20:12

  O’zbekistan  Respublikasi’ Prezidentinin’ 2009-ji’l 8-iyuldegi «Balalar muzi’ka ha’m ko’rkem wo’ner mekteplerinin’ materialli’q-texnikali’q bazasi’n bekkemlew ja’ne wolardi’n’ jumi’si’n bunnan bi’lay… Dawami'n wo'qi'w »

Balalar muzika ha’m ko’rkem wo’ner mektebinin’ jan’a binasi’ paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’13.11.2014 15:16:07

Prezidentimizdin’ 2008-ji’l 8-iyulde qabi’l yetilgen “Balalar muzika ha’m ko’rkem wo’ner mekteplerinin’ materialli’q-texnikali’q bazasi’n bekkemlew ha’m wolardi’n’ xi’zmetin ja’ne de jaqsi’law… Dawami'n wo'qi'w »

Jen’impazlar ma’mleketlik basqi’shi’na baradi’31.10.2014 11:49:23

No’kiste “Kamalak yulduzlari” ma’mleketlik balalar do’retiwshiligi festivali’ni’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ basqi’shi’ wo‘tkerildi. Onda 6 jastan 14 jasqa shekem bolg’an 287 talantli’… Dawami'n wo'qi'w »

Su’wretlerde balalar ku’lkisi25.09.2014 17:05:07

Jaqi’nda O’zbekistan ko’rkem wo’ner akademiyasi’ Qaraqalpaqstan bo’liminin’ ko’rgizbe sarayi’nda Tashkent fotosu’wretler u’yi, O’zbekistan milliy ma’limleme agentligi - O’zA menen birlikte… Dawami'n wo'qi'w »

YeRKIN HA’M ABAT WATANI’MNI’N’ ULLI’ BAYRAMI’ 01.09.2014 18:43:32

Paytaxti’mi’zdag’i’ Ashi’q teatrda O’zbekistan Respublikasi’ G’a’rezsizliginin’ jigirma u’sh ji’lli’g’i’na bag’i’shlang’an «Jalg’i’zsan’, muqaddes Watani’m, muhabbati’m ha’m sadi’qli’g’i’mdi’ sag’an bag’i’shlayman, go’zzal O’zbekistani’m»… Dawami'n wo'qi'w »

XAYaL-KI’ZLARDI’N SPORT FESTIVALI’03.07.2014 16:54:13

No’kis qalasi’nda «Salamat bala-salamat ana» su’reni asti’nda «Hayal-qi’zlardi’n’ sport festivali’» boli’p wo’tti. Qalali’q hayal-qi’zlar komiteti, «Ma’ha’lle» qayi’rqomli’q ja’miyetlik fondi’ qalali’q… Dawami'n wo'qi'w »