Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«Ekonomika» bo'liminin' jan'ali'qlari'

KOLLEDJDEN TIKKELEY Wo’NDIRISKE05.10.2015 19:17:56

«Shi’mbay-da’n» juwapkershiligi sheklengen ja’miyeti ta’repinen islep shi’g’ari’lg’an wo’nimlerge tek respublikami’zda g’ana yemes, soni’n’ menen birge qon’si’las wa’layatlarda da talap arti’p… Dawami'n wo'qi'w »

O’ZBEKISTANNI’N’ SAYaXATShI’LI’Q POTENCIALI’ YaPONIYaDA KO’RSETILMEKTE26.09.2015 18:39:42

Yaponiya paytaxti’ Tokio qalasi’nda 24-sentyabr ku’ni ashi’lg’an «JATA Tourism Expo Japan – 2015» xali’qarali’q sayaxatshi’li’q ko’rgizbesinde O’zbekistanni’n’ sayaxatshi’li’q potenciali’ ken’nen… Dawami'n wo'qi'w »

KAMERAL QADAG’ALAW` ISBILERMENGE JA’RDEM24.09.2015 09:16:45

Isbilermenlik subektlerin tekseriw sistemasi’ tu’p-tiykari’nan jetilisip ati’rg’ani’ wolardi’n’ yerkin jumi’s ali’p bari’wi’na ken’ jol ashpaqta. Na’tiyjede jeke sektor jedel rawajlani’p,… Dawami'n wo'qi'w »

EKONOMIKALI’Q RAWAJLANI’W NA’TIYJELERININ’ KO’RGIZBESI20.09.2015 11:26:28

«O’zekspooray»da «UzEnergyExpo – 2015» energetika, energiyani’ u’nemlew, jaqti’landi’ri’w, elektrotexnika ha’m «UzStroyExpo – 2015» quri’li’s, ji’li’ti’w, ventilyaciya, qubi’rlar ha’m fitinglerdin’ xali’qarali’q… Dawami'n wo'qi'w »

ISBILЕRMЕNLЕRDIN’ BIRGЕ ISLЕSIWI IZBЕ-IZ RАWАJLАNBАQTА18.09.2015 01:09:01

Pаytахti’mi’zdа wo’zbеkistаn ha’m Qublа Kоrеya isbilеrmеnlеrinin’ qаtnаsi’wi’ndа kооpеrаciyali’q birjа wo’tkеrildi. Еlimiz Sаwdа-sаnааt pаlаtаsi’ ta’rеpinеn sho’lkеmlеstirilgеn bul ilаjg’а wo’zbеkistаn ha’m Qublа… Dawami'n wo'qi'w »

TURAQLI’ EKONOMIKALI’Q RAWAJLANI’WDI’N’ A’HMIYETLI FAKTORI’05.09.2015 10:54:01

Yelimizdin’ turaqli’ ekonomikali’q rawajlani’wi’n ta’miyinlew ha’m keleshekte rawajlang’an ma’mleketler qatari’na kiriwi ekonomikani’n’ qarji’li’q yemes sektori’na ishki qarji’lar ja’ne si’rt yel… Dawami'n wo'qi'w »

QARAO’ZEK: G’A’REZSIZLIK BERGEN IMKANIYaTLAR19.08.2015 18:07:16

Yen’ ulli’, yen’ a’ziz bayrami’mi’z qarsan’i’nda rayonda quri’li’s ha’m abadanlasti’ri’w jumi’slari’ ha’wij almaqta. Bu’gingi pa’rawan ha’m ti’ni’sh-tati’w turmi’si’nan kewli tolg’an… Dawami'n wo'qi'w »

PIDA’KERLIK MIYNETTIN’ JEMISI01.08.2015 11:24:26

Paytaxti’mi’zda temirjolshi’lardi’n’ ka’siplik bayrami’na bag’i’shlang’an ilaj boli’p wo’tti. Wonda «O’zbekistan temir jollari’» akcionerlik ja’miyeti basshi’li’g’i’, miynet veteranlari’, salani’n’ aldi’n’g’i’lari’, g’alaba… Dawami'n wo'qi'w »

O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’N 2015-JI’LDI’N’ BIRINShI YaRI’MI’NDA SOCIALLI’Q-EKONOMIKALI’Q RAWAJLANDI’RI’WDI’N’ JUWMAQLARI’ HAQQI’NDA29.07.2015 09:20:47

Ja’ha’n ekonomikasi’nda dag’dari’sli’ ha’diyseler yelege shekem dawam yetip ati’rg’an ha’m xali’qarali’q bazardag’i’ turaqsi’zli’q sharayati’nda O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimov ta’repinen… Dawami'n wo'qi'w »

ShI’PALI’ Wo’SIMLIKLERGE TALAP KU’ShLI27.07.2015 11:24:12

U’lkemizde ta’biyg’i’y halda wo’siwshi boyan wo’simligi wo’zinin’ shi’pali’ qa’siyetleri menen belgili. Woni’n’ tami’ri’nan ali’natug’i’n elementler sanaatti’n’ azi’q-awqat, ximiya, ren’li metallurgiya… Dawami'n wo'qi'w »