Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«Ekonomika» bo'liminin' jan'ali'qlari'

ZAMANAGO’Y TEXNOLOGIYaNI’N’ ABZALLI’G’I’25.07.2015 11:21:11

Paytaxti’mi’zdag’i’ salqi’n ishimlikler islep shi’g’ari’wg’a qa’nigelestirilgen «No’kis-Mirob» juwapkershiligi sheklengen ja’miyeti wo’zine say zamanago’y texnologiyalar menen ta’miyinlengen respublikami’zdag’i’ tu’rles ka’rxanalar arasi’ndag’i’… Dawami'n wo'qi'w »

AWI’L XALQI’NA SAPALI’ XI’ZMET24.07.2015 11:12:09

Qarao’zek rayoni’ndag’i’ «Qarabug’a» awi’l puqaralar ji’yi’ni’ aymag’i’nda xali’qqa turmi’s xi’zmetin ko’rsetiw worayi’ quri’p pitkerilip, paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’. «Abbaz-Berdaq» juwapkershiligi sheklengen ja’miyeti… Dawami'n wo'qi'w »

MA’SELELER KO’RIP ShI’G’I’LI’P, WAZI’YPALAR BELGILENDI23.07.2015 15:30:52

Usi’ ji’l 22-iyul ku’ni Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinde 2015-ji’ldi’n’ birinshi yari’m ji’lli’g’i’nda Qaraqalpaqstan respublikami’zdi’ socialli’q-ekonomikali’q rawajlandi’ri’wdi’n’ juwmaqlari’ ha’m 2015-2019-ji’llarda ekonomikani’… Dawami'n wo'qi'w »

O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’ MINISTRLER KABINETININ’ MA’JILISI HAQQI’NDA MA’LIMLEME17.07.2015 08:58:59

2015-ji’l 16-iyulde Ministrler Kabinetinin’ ma’jilisi boli’p wo’tti. Ma’jiliste bi’yi’lg’i’ ji’ldi’n’ birinshi yari’m ji’lli’g’i’nda  respublikani’ socialli’q-ekonomikali’q rawajlandi’ri’wdi’n’ juwmaqlari’ ko’rip shi’g’i’ldi’ ha’m… Dawami'n wo'qi'w »

TI’NI’Sh, TATI’W TURMI’S HA’M XALQI’MI’Z AWI’ZBIRShILIGININ’ NA’TIYJELERI02.07.2015 17:44:13

Buri’n xabar yetilgenindey, O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimov wori’nlarda socialli’q-ekonomikali’q reformalardi’n’ bari’si’, a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an do’retiwshilik ha’m abadanlasti’ri’w jumi’slari’ menen… Dawami'n wo'qi'w »

A’HMIYETLI TRANSPORT ARTERIYaSI’02.07.2015 11:23:09

  O’zbekistan avtomobil jollari’ tek g’ana yelimizde yemes, al xali’qarali’q a’hmiyetke iye transport-kommunikaciya tarmaqlari’nan yesaplanadi’.   Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda… Dawami'n wo'qi'w »

PILLEKEShLERIMIZDIN’ JEN’ISI30.06.2015 09:55:36

Yelimiz pillekeshleri 26 mi’n’ tonnadan aslam pille tayarlap, ji’lli’q sha’rtnamali’q minnetlemesin wori’nladi’. O’zbekistanda a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an ken’ ko’lemli reformalar awi’l… Dawami'n wo'qi'w »

NI’ZAMDAG’I’ Wo’ZGERISLERGE BAG’I’ShLANDI’25.06.2015 18:37:49

Usi’ ji’l 25-iyun ku’ni No’kiste «Bahali’ qag’azlar bazari’ haqqi’nda»g’i’ O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ ni’zami’na  kirgizilgen son’g’i’ wo’zgerisler ha’m qosi’mshalardi’n’ mazmun-ma’nisin u’yreniwge bag’i’shlang’an… Dawami'n wo'qi'w »

ALTI’N SAZANLARDI’ JESEN’, BIZGE KEL.23.06.2015 17:26:18

Bali’q-jeti g’a’ziynenin’ biri,-deydi dana xalqi’mi’z. Bu’gingi ku’ni, bir waqi’tlari’ du’nyag’a dan’qi’ shi’qqan bali’qshi’li’q tarawi’n qayta tiklew ha’m rawajlandi’ri’w boyi’nsha yelimizde,… Dawami'n wo'qi'w »

YeL TELEGINE QI’RMI’ZI’ DA’N19.06.2015 17:31:22

Ta’rezide tasi’ basi’m No’kis rayoni’ni’n’ g’a’llekeshleri usi’ ku’nleri xalqi’mi’zdi’n’ i’ri’sqi’-nesiybesi bolg’an biyday wori’m-ji’yi’ni’n sho’lkemleskenlik penen ali’p barmaqta. Bi’yi’lg’i’ ji’ldi’n’ zu’ra’a’ti… Dawami'n wo'qi'w »