Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«Ekonomika» bo'liminin' jan'ali'qlari'

DIYDILENGEN ZU’RA’A’T ALI’NDI’18.06.2015 17:13:49

Usi’ ku’nleri respublikami’zdi’n’ gu’lla’n fermerleri wo’tken gu’zde biri mi’n’ bolsi’n dep shashqan tuqi’mi’nan wo’ngen zu’ra’a’tti wori’p-ji’yi’p ali’wg’a asi’qpaqta. Sha’rtnamada ko’rsetilgen… Dawami'n wo'qi'w »

XALI’QTI’N’ BA’NTLIGI–TURAQLI’ QADAG’ALAWDA17.06.2015 17:55:50

Yelimizde xali’qti’n’ ba’ntligin ta’miyinlew, jan’a jumi’s wori’nlari’n jarati’w ja’ne miynetke jaramsi’z adamlardi’ socialli’q qorg’aw boyi’nsha ani’q maqsetke bag’darlang’an ilajlardi’n’ na’tiyjesinde… Dawami'n wo'qi'w »

HAYaL-QI’ZLAR QOLLAP-QUWATLANBAQTA16.06.2015 18:02:46

Jaqi’nda No’kis Olimpiada rezervleri kolledjinde yelimizde shan’araqli’q isbilermenlikti bunnan bi’lay da jetilistiriw, hayal-qi’zlardi’n’ socialli’q belsendiligin artti’ri’w, wolarda isbilermenlik ko’nlikpelerin qa’liplestiriw,… Dawami'n wo'qi'w »

KIShI BIZNES UShI’N KEN’ IMKANIYaTLAR15.06.2015 18:00:47

 No’kiste isbilermenlik jumi’si’na baylani’sli’ jen’illik ha’m imkaniyatlardi’ a’meliyatta qollani’w ma’selesine bag’i’shlang’an ma’jilis boli’p wo’tti. Ilajg’a Huqi’q qorg’aw ha’m Qadag’alawshi’ uyi’mlardi’n’… Dawami'n wo'qi'w »

ISBILERMENLERDIN’ HUQI’QLARI’ NI’ZAM QORG’AWI’NDA15.06.2015 15:30:55

No’kiste Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Prokuraturasi’ni’n’ baslamasi’ menen huqi’q qorg’aw ha’m sali’q uyi’mlari’ xi’zmetkerlerinin’ ja’ne isbilermenlik subektleri wa’killerinin’ qatnasi’wi’nda isbilermenlerdin’ huqi’qlari’ menen… Dawami'n wo'qi'w »

TAShABBUS` ISBILERMENLIK, FERMERLIK, Wo’NERMENTShILIK12.06.2015 09:24:37

«Tu’rkistan» sarayi’nda 11-iyun ku’ni O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti sawg’asi’ ushi’n «Tashabbus-2015» tan’lawi’ni’n’ respublikali’q basqi’shi’ boli’p wo’tti Isbilermenlerimiz, fermerlerimiz ha’m wo’nermentlerimiz ushi’n… Dawami'n wo'qi'w »

AWI’L QI’ZLARI’NA AYRI’QShA ITIBAR11.06.2015 15:36:01

Kegeyli rayoni’nda «Awi’lli’q jerlerde hayal-qi’zlardi’n’ sport penen shug’i’llani’wi’ ushi’n sharayat jarati’w-olardi’ socialli’q qollap-quwatlawdi’n’ a’hmiyetli ta’repi» temasi’nda do’gerek sa’wbeti boli’p wo’tti.… Dawami'n wo'qi'w »

O’ZBEKISTAN – FRANCIYa BIZNES-FORUMI’11.06.2015 15:35:06

Paytaxti’mi’zdag’i’ Xali’qarali’q birge islesiw worayi’nda 11-iyun ku’ni O’zbekistan ha’m Franciya isbilermen toparlari’ni’n’ biznes-forumi’ boli’p wo’tti. Ilajda yeki yeldin’ si’rtqi’ ekonomikali’q… Dawami'n wo'qi'w »

TEN’I-TAYI’ JOQ JEMIS09.06.2015 18:22:57

Jer ju’zinin’ 70 procenti suw menen qaplang’an boli’wi’na qaramastan, ishimlik suwi’ rezervi tek g’ana 2,5 procentti quraydi’. Soni’n’ 70 procenti… Dawami'n wo'qi'w »

Pille jobasi’ wori’nlandi’09.06.2015 12:11:05

7-iyun ku’ni shi’mbayli’ ha’m shomanayli’ nawqan tuti’wshi’lar pille tapsi’ri’w rejesin respublikada birinshi boli’p wori’nlawg’a miyasar boldi’, dep xabar beredi «Erkin… Dawami'n wo'qi'w »