Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«Ekonomika» bo'liminin' jan'ali'qlari'

U’LES QOSQANI’MI’ZDAN QUWANI’ShLI’MI’Z…13.02.2015 12:40:01

O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ arnawli’ qarari’na muwapi’q 2014-2016-ji’llari’ No’kis qalasi’ ha’m Beruniy rayoni’nda ken’ ko’lemli quri’li’s ha’m abadanlasti’ri’w jumi’slari’n a’melge… Dawami'n wo'qi'w »

JUMI’SLAR TALQI’LANI’P, WAZI’YPALAR BELGILENDI30.01.2015 09:33:33

Ji’l juwmag’i’  Usi’ ji’l 29-yanvar ku’ni Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’de 2014-ji’lda respublikami’zdi’ socialli’q-ekonomikali’q rawajlandi’ri’wdi’n’ juwmaqlari’ ha’m Prezidentimiz ta’repinen  bi’yi’lg’i’ ji’lg’a… Dawami'n wo'qi'w »

O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’ MINISTRLER KABINETININ’ JAQI’N MU’DDETKE HA’M UZAQ KELEShEKKE MO’LShERLENGEN HA’REKET BAG’DARLAMASI’27.01.2015 09:54:31

2015-ji’ldi’n’ 23-yanvari’nda O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’ ha’m Senati’ni’n’ qospa ma’jilisinde O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ jaqi’n mu’ddetke ha’m uzaq… Dawami'n wo'qi'w »

BOS JUMI’S WoRI’NLARI’ YaRMARKASI’27.01.2015 09:27:23

Xojeli rayoni’ndag’i’ Taqi’yatas social-ekonomika ha’m pedagogika ka’sip-o’ner kolledjinde gezektegi bos jumi’s wori’nlari’ yarmarkasi’ boli’p wo’tti. Ilaj Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Miynet ha’m… Dawami'n wo'qi'w »

BENZIN TA’MIYNATI’NDA U’ZILISPE BOLMAYDI’25.01.2015 17:44:45

  G’a’rezsizlik ji’llari’nda yelimizde avtomobiller sani’ni’n’ keskin ko’beyiwi jani’lg’i’-energetika salasi’nda aytarli’qtay mashqalalardi’ payda yetti. Usi’dan kelip shi’qqan halda  ishki bazarlari’mi’zdi’… Dawami'n wo'qi'w »

BRIKET CEXI’ ISKE TU’STI21.01.2015 17:33:25

«Kegeyli agroservis» juwapkershiligi sheklengen ja’miyeti jani’nda g’awasha paqali’, sali’ni’n’ sabani’ ha’m basqa da wo’simlik shi’g’i’ndi’lari’nan briket islep shi’g’ari’w cexi’ iske… Dawami'n wo'qi'w »

KA’RXANANI’N’ DA’SLEPKI Wo’NIMLERI16.01.2015 14:53:25

A’miwda’rya rayoni’ndag’i’ juwapkershiligi sheklengen ja’miyet tu’rindegi «AMUDARYOTEX» si’rt yel ka’rxanasi’ni’n’ iske tu’skenine wonsha ko’p waqi’t bolg’an joq. Ka’rxanani’n’ birinshi basqi’shi’nda… Dawami'n wo'qi'w »

XALQI’MI’ZDI’N’ BA’NTLIGI – ABADANShI’LI’Q TIYKARI’19.12.2014 17:24:13

  Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda yelimizde a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an ku’shli socialli’q qorg’aw isleri xalqi’mi’zdi’n’ turmi’s da’rejesin ha’m sapasi’n artti’ri’w, ekonomikami’zdi’… Dawami'n wo'qi'w »

JAN’A BASQARI’W SISTEMASI’ YeNGIZILEDI15.12.2014 17:15:11

No’kiste O’zbekistan Sawda-sanaat palatasi’ni’n’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q basqarmasi’ «Nyumaks Technology» juwapkershiligi sheklengen ja’miyeti menen birlikte « IT Konsalting Biometrik sistemasi’ ha’m… Dawami'n wo'qi'w »

JUMI’SLAR TALQI’LANDI’, WAZI’YPALAR ANI’QLANDI’03.11.2014 10:15:50

Usi’ ji’l 1-noyabr ku’ni Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg‘i’ Ken’esinde 2014-ji’ldi’n’ 9 ayi’nda respublikami’zdi’ socialli’q-ekonomikali’q rawajlandi’ri’wdi’n’ juwmaqlari’ ha’m ji’l aqi’ri’na shekem isleniwi… Dawami'n wo'qi'w »