Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«Ekonomika» bo'liminin' jan'ali'qlari'

Agrotexnikali’q ta’dbirlerinin’ si’pati’ asi’p barmaqta22.04.2013 11:41:46

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Amiwdarya rayoni’ndag’i’ “Dwstlik” alternativalli’q mashina-traktor parki aymag’i’ndag’i’ 17 fermer xojali’g’i’nda agrotexnikali’q ta’dbirlerdi wo’z waqti’nda ha’m a’melge asi’ri’wda jaqi’nnan… Dawami'n wo'qi'w »

Wo’nim tu’ri ham si’pati’ artpaqta22.04.2013 11:34:03

Jarati’wshi’li’q isleri ko’lemi ken’eyip, zamanago’y quri’li’s materiyallari’na bolg’an talap barg’an sayi’n asi’p barati’rg’anli’g’i’ sebepli Qaraqalpaqstan Respublikasi’ qala ha’m awi’llarda bul… Dawami'n wo'qi'w »

Izleniw ha’m ha’reket-na’tiyjelilik girewi16.04.2013 16:14:15

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Amudarya rayoni’ndag’i’ “Ergulobod” fermer xojali’g’i’ ja’ma’a’ti u’nimlilik tiykari’nda jumi’s ali’p bari’p, u’lken ekonomikali’q na’tiyjelerge yerisip ati’r.Xojali’q ja’ma’a’ti 96,1… Dawami'n wo'qi'w »

Maxset- xali’q ba’ndligin ta’miinlew22.03.2013 15:31:11

No’kis qalasi’nda kishi biznesti ha’m jeke isbilermenlikti qollap-quwatlaw, usi’ tarawdi’ rawajlandi’ri’w arqali’ xali’q ba’ndligin ta’miyinlew ma’selelerine arnalg’an seminar boli’p wo’tti.Wo’zbekistan… Dawami'n wo'qi'w »

Bali’qshi’li’q tarawi’ni’n’ rawajlani’wi’22.03.2013 15:28:39

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ma’mleketlik sali’q basqarmasi’ni’n’ baslamasi’ menen Aral boyi’ aymag’i’nda bali’qshi’li’q tarawi’n rawajlandi’ri’wg’a arnalg’an seminar boli’p wo’tti.Ta’dbirde Wo’zbekistan Respublikasi’ Ma’mleketlik… Dawami'n wo'qi'w »

Texnika ba’ha’rge tayi’n16.02.2013 09:44:19

Nukus rayoni’ndag’i’ «Aqmang’i’t» mashina-traktor parki ustaxonasida aymaqtag’i’ fermer xojali’qlari’nan ali’p kelingen traktorlar, shigit yegiw seyalkalari’ ha’m kultivator si’yaqli’ wonlap awi’l… Dawami'n wo'qi'w »

Wo’nim ko’lemi aspaqta30.01.2013 09:49:50

Ma’mleketimizde xali’q parawanli’g’i’n ta’miyinlew, ishki bazardi’ azi’q-awqat wo’nimleri menen tolti’ri’w bari’si’ndag’i’ u’lken jumi’slar, a’sirese, parrendeshilik, sharwashi’li’q, bali’qshi’li’q si’yaqli’ tarawlardi’ rawajlanli’ri’wg’a… Dawami'n wo'qi'w »

Sapali’ wo’nimler – xali’q dasturxani’nda26.01.2013 11:57:07

Aralboyi’nda xali’qti’ qi’s ma’wsiminde azi’q-awqat wo’nimleri menen u’zliksiz ta’miyinlew, yel dasturxani’n sapali’ miywe-pali’zlar menen tolti’ri’w ha’m ishki bazarda narqlardi’n’ turaqli’li’g’i’n… Dawami'n wo'qi'w »

Talapqa mu’na’sip usi’ni’s16.01.2013 18:54:06

Ma’mleketimizde xali’qti’n’ turmi’s parawanli’g’i’ joqari’lap, zamanago’y, qolay, i’qsham sharayatta jasawg’a bolg’an qi’zi’g’i’wi’ ha’m intiliwi barg’an sayi’n artpaqta. Sog’an ko’re tuti’ni’w… Dawami'n wo'qi'w »

Sali’q siyasati’ ha’m jan’a imkaniyatlar16.01.2013 18:14:58

«O’zekspooray» milliy ko’rgizbeler kompleksinde 2013-ji’lg’i’ sali’q siyasati’nn’ tiykarg’i’ bag’darlari’ ja’ne yelimizdin’ sali’q ni’zamshi’li’g’i’na kirgizilgen tiykarg’i’ wo’zgerisler menen qosi’mshalarg’a bag’i’shlang’an ko’rgizbeli… Dawami'n wo'qi'w »