Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«Sport» bo'liminin' jan'ali'qlari'

ӨЗБЕКИСТАН БАЙРАҒЫ КӨТЕРИЛДИ04.08.2016 09:17:46

XXXI жазғы Олимпиада ойынларына қатнасыў ушын Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласына жетип барған Өзбекистан спорт делегациясының ҳүрметине Олимпиада қалашасында Өзбекистан Республикасының мәмлекетлик… Dawami'n wo'qi'w »

BALALAR FUTBOLI’ FESTIVALI’02.06.2016 17:39:21

Paytaxti’mi’zdag’i’ «Turan» stadioni’nda Salamat ana ha’m bala ji’li’na ha’m xali’qarali’q balalardi’ qorg’aw ku’nine bag’i’shlani’p Balalar futboli’ festivali’ boli’p wo’tti. O’zbekistan… Dawami'n wo'qi'w »

«KASABA-TUR» VELOMARAFONI’NI’N’ JEN’IMPAZLARI’16.05.2016 13:31:45

No’kiste ka’rxana, ma’keme ha’m sho’lkemlerde islewshi xi’zmetkerler arasi’nda «Kasaba-tur» velomarafon jari’si’ni’n’ respublikali’q basqi’shi’ boli’p wo’tti. O’zbekistan ka’siplik awqamlari’ Federaciyasi’ni’n’ Qaraqalpaqstan… Dawami'n wo'qi'w »

OLIMPIADA ChEMPIONI’ MENEN UShI’RASI’W25.04.2016 21:06:34

No’kis Olimpiya rezervleri kolledjinde boks  boyi’nsha  Olimpiada woyi’nlari’ni’n’ chempioni’ Muxammedqa’dir Abdullaev penen jas sportshi’lardi’n’ ushi’rasi’wi’ boli’p wo’tti. Ilajdi’ kolledj direktori’… Dawami'n wo'qi'w »

U’shinshi basqi’shqa shek taslandi’12.04.2016 10:02:31

Malayziya paytaxti’ Kuala-Lumpur qalasi’nda 2018-ji’li’ Rossiyada boli’p wo’tetug’i’n futbol boyi’nsha ja’ha’n chempionati’ni’n’ u’shinshi saralaw basqi’shi’na shek taslandi’. Wog’an ko’re, O’zbekistan… Dawami'n wo'qi'w »

YeN’ KU’ShLILERI JEN’IMPAZ ATANDI’01.03.2016 19:00:38

Paytaxti’mi’zda No’kis qalasi’ kubogi ushi’n yerkin gu’res boyi’nsha 1999-2001, 2004-2005-ji’llari’ tuwi’lg’an yer balalar ha’m 1999-2001-ji’llari’ tuwi’lg’an qi’zlar arasi’nda wo’tkerilgen ashi’q… Dawami'n wo'qi'w »

AYRI’QShA ITIBAR-JEN’ISKE JETELEYDI19.02.2016 15:29:09

 –Xali’qarali’q maydanlarda sportshi’lari’mi’z yerisip ati’rg’an tabi’slar kewillerimizde maqtani’sh, qanaatlani’wshi’li’q sezimlerin woyatadi’, ana Watani’mi’zg’a bolg’an su’yispenshilik tuyg’i’si’n yelede artti’radi’,-degen yedi Prezidentimiz… Dawami'n wo'qi'w »

SAYLANDI’ KOMANDA QURAMI’NA TALABANLAR11.11.2015 16:13:43

Son’g’i’ ji’llari’ respublikami’z dzyudoshi’lari’ yelimiz ko’lemindegi ha’m  xali’qarali’q jari’slarda joqari’ na’tiyjelerge yerisip kelmekte. Sonli’qtanda sportti’n’ usi’ tu’rine bolg’an qi’zi’g’i’wshi’li’q ji’ldan-ji’lg’a… Dawami'n wo'qi'w »

RESPUBLIKAMI’Z BASKETBOLShI’LARI’ O’ZBEKISTAN ChEMPIONI’29.10.2015 18:30:06

Paytaxti’mi’zdag’i’ 1-sanli’ balalar ha’m jas wo’spirimler sport mektebinde 1999-2000-ji’llari’ tuwi’lg’an qi’zlar arasi’nda O’zbekistan chempionati’ boli’p wo’tti. To’rt ku’n dawam yetken… Dawami'n wo'qi'w »

REGBI RAWAJLANI’W BASQI’ShI’NDA22.10.2015 22:50:44

Jaqi’nda regbi boyi’nsha Shri-lanka ma’mleketinde boli’p wo’tken Aziya chempionati’nda O’zbekistan saylandi’ komandasi’ alti’nshi’ wori’ndi’ iyelep qaytti’. Saylandi’ komanda qurami’nda respublikami’z… Dawami'n wo'qi'w »