Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси таңлаў жәриялайды.

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (58 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (58 KB)

Барлық исбилерменлер дыққатына!

 

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 6-марттағы “Қарақалпақстан Республикасында киши санаат зоналарын шөлкемлестириў илажлары ҳаққында”ғы  3588-санлы қарары тийкарында Әмиўдарья, Беруний, Шымбай, Тақытас, Хожели ҳәм Қоңырат районларының киши санаат зоналары аймақларында мәмлекет мүлки болған ҳәм мәмлекет үлеси болған хожалық жүритиўши жәмийетлердиң пайданылмай атырған ислеп шығарыў майданлары ҳәм объектлери бойынша таңлаў жәрияланады.

 

Таңлаў болып өтетуғын сәне:2018-жыл5-май саат 11:00;

Таңлаў болып өтетуғын орын: Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси;

Ҳүжжетлерди қабыллаў мүддети: 2018-жыл 3-май cаат 15:00 ге шекем;

Мәнзил: Нөкис қаласы, Ғарезсизлик көшеси 50-жай,телефон: 222-26-27, mpzrkk@umail.uz;

Конвертлерди ашыўўақты ҳәморны: 2018-жыл 5-май саат 11:00 Қарақалпақстан Республикасы Министрлер1Кеңеси;Қосымша мағлыўматлар ушын телефон:222-26-27;

 

 

Таңлаў қатнасыўшылары дирекцияға төмендеги ҳүжжетлерди еки экземплярда усынады:

 

Мәмлекетлик дизимнен өткенлиги ҳаққында гуўалықтың нусқасы;

Ислеп шығаратуғын өнимниң аты, муғдары, соның менен бирге экспорт муғдары;

Жаңадан жаратылатуғын жумыс орынлары, соның менен бирге иске түсиў даўирине тазадан қабылланатуғын жумысшылар саны;

Инвестиция муғдары;

Жойбарды қаржы менен тәмийинлеў ушынөз қарежетлери ҳәм кредит муғдары;

Жойбарды орынлаў графиги ҳәм  ислеп шығарыўды баслаў ўақты;

Жойбарды әмелге асырыў ушын электр,суў,газ ҳәм басқада комуналлық хызметлерге болған мүтәжлик бойынша есап-китап.

 

 

 

 

Кишисанаат зонасының аты

Объекттиң аты

Жер майданы (га)

Бина-имаратлар майданы(кв.м)

Инжинер-техник коммуникациялар

Жаратыла-туғын жаңа жумыс орынлары ҳәр бир жойбар бойынша (минимум)

суў

газ

электр энергия

1

Амударья районы

 КСЗ

“Амударья пахта тазалаў” АЖның бина-имаратлары

14,3

13566,4

+

+

+

5-10

2

Хожели районы

КСЗ

“Хожели” УЧСК УКның бина-имаратлары

3,7

420,0

+

+

+

5-10

3

Шымбай районы

 КСЗ

Ески “Шымбай мамығы” АЖның бина-имаратлары

5,8

8107,0

+

+

+

5-10

4

Қоңырат районы

КСЗ

Хожели таласы” АЖның “Қоңырат таласы” филиалы бина-имаратлары

9,0

1406,7

+

+

+

5-10

5

Беруний районы

 КСЗ

№2-санлы пахта тазалаў заводының “Пахта тазалаў” АЖның бина-имаратлары

7,2

6003,2

+

+

+

5-10

6

Тахиаташ районы

КСЗ

Тахиаташ қала санаат зонасы бина-имаратлары

145,2

17400,0

+

+

+

5-10

  •  

185,2

46903,3

 

 

 

 

                   

 

 


Sa'ne: 04.04.2018 19:16, 5280 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'