Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Aralboyi’ xudojniklerinin’ ko’rgizbesi

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (51 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (51 KB)

O’zbekstan Ko’rkem akademiyasi’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ bo’limi ko’rgizbeler zali’nda Aralboyi’ni’n’ ataqli’ ha’m jas xudojnikleri ko’rgizbesi ashi’ldi’.
Abat turmi’s ji’li’na bag’i’shlang’an usi’ ko’rgizbe «Ustazlar ha’m sha’girtler» dep ataladi’. Wonda Jen’is Lepesov, Sa’rsenbay Baybosi’nov, Ajiniyaz Xudaybergeno, Bazarbay Serekeev, Gozzal Gubenova, si’yaqli’ ataqli’ xudojnikler ha’m de Aynura Sapakeeva, Rustam Baymurzaev, Azat Yusupov, Salamat Bekbosi’nov si’yaqli’ ko’plegen talant iyelerinin’ ana-Watan, abat boli’p barati’rg’an awi’llar jamali’, ta’biyat ko’rinisleri, xalqi’mi’zdi’n’ u’lken jarati’wshan’li’q isleri sa’wlelengen jumi’slari’ ina’m yetilmekte.
– Ko’rgizbede jaslari’mi’zdi’n’ su’wretlew tarawi’na qi’zi’g’i’wi’ arti’p barati’rg’ani’ ayqi’n ko’rinip boldi’, – deydi ataqli’ xudojnik Jen’is Lepesov. – Jas talant iyelerinin’ jumi’slari’n tallap ha’m yen jaydi’ri’w, talant iyelerin ani’qlap, wolardi’n’ sheber xudojniklar menen so’ylesiwlerin jolg’a qoyi’w, ma’na’wyati’, ko’rkem dunyaqarasi’n joqari’lati’wda bunday ko’rgizbelerdin’ a’hmiyeti u’lken.
O’zA, A. Arti’qbaev

Sa'ne: 25.01.2013 10:04, 3409 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'