Bilimdanlar si’nag’i’


No’kis qalasi’ndag’i’ 1-sanli’ akademiyali’q liceyde pa’n wolimpiyadalari’ni’n’ Karaqalpaqstan Respublikasi’ basqi’shi’ boli’p wo’tti.
Bilimdanlar si’nag’i’nda Aral boyi’ndag’i’ uli’wa bilim beriw mekteplerinen 417 woqi’wshi’, worta arnawli’ ka’sip-o’ner woqi’w wori’nlari’nan 667 woqi’wshi’ bilim ha’m ilimiy qa’biliyetin 16 pa’n boyi’nsha si’nawdan wo’tkerdi.
Avtor: Wo’zA, A.Artiqbaev
Awdarma: G.Adilova
Sa'ne: 2013-04-05 11:55:34, Ko'rip shi'g'i'ldi': 3237