Ta’biyat ma’wsimlerinin’ go’zzalli’gi’

No’kistegi I.V Savickiy ati’ndag’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ma’mleketlik ko’rkem-o’ner muzeyinde “Ji’l ma’wsimleri” dep atalg’an ko’rgizbe wo’tkerildi.
Bunda muzey fondi’nda saqlai’ni’p ati’rg’an 90 mi’n’nan arti’q kartinalar arasi’nan saylani’p ali’ng’an ko’rkem-o’ner do’retpeleri ko’rgizbege qoyi’lg’an.
Ma’wsimler almasi’wi’ menen ta’biyatta jan’alani’wlar, adamlar keypiyati’nda wo’zgerisler ju’z beredi.Bul processler wo’zine ta’n si’rlari’n wo’tkir na’zer menen payqap alatug’i’n qi’l qa’lem iyeleri- su’wretshiler bull go’zzalli’qti’ wo’z do’retpelerinde ashi’q boyawlarda sa’wlelendirgen.
Belgili xudojniklerdin’ do’retpeleri wori’n alg’an ko’rgizbede tamashago’yler peyzaj, natyumort, grfika janrlari’nda sa’wlelengen ba’ha’r, jaz, gu’z ha’m qi’s ma’wsimlerinin’ wo’zgeshe go’zzali’g’i’ ha’m ta’biyatti’n’ qaytalanbas go’zzalli’qlari’n tamasha yetip ati’r.
Ko’rgizbede jas a’wla’d qa’lbinde anna watang’a muxabbat, ta’biyatqa hu’rmet sezimlerin woyyati’wda a’hmiyetli wori’n iyeleydi.
WzA, A.Wortiqboev
Awdarma: G.Adilova

Sa'ne: 2013-04-16 17:08:43, Ko'rip shi'g'i'ldi': 3564