Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Wo’nimnin’ si’pati’ aspaqta

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (51 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (51 KB)

No’kistegi “KKRASI Beton” juwapkershiligi sheklengen ja’miyetinde islep shi’g’ari’lg’an wo’nimlerge qari’ydarlar ko’beymekte.
Bul jerde tayarlani’p ati’ri’lg’an 30 tu’rli temir-beton buyi’mlari’ u’y-jay ha’m jol quri’li’si’nda ken’nen qollanbaqta.Wolar jergilikli shiyki zat- Bekoboddagi “O’zbekistan metallurgiya kombinati’”, Nawayi’ wa’liyati’ndag’i’ “Qizilqumcement” ashi’q akcianerlik ja’miyetlerinen a’kelingen cement, armatura ha’m tastan tayarlani’p ati’r.Bul qari’ydarlarg’a joqari’ si’patli’ ha’m arzan wo’nim jetkerip beriwde za’ru’r qolayli’li’q bolmaqta.
-Karxanami’zg’a kredit qarji’ yesabi’nan shet yelden jan’a texnologiyali’q liniya a’kelinip wornati’lg’ani’ wo’nimnin’ si’pati’n, da’ramad ha’m jumi’s wo’nimdarli’g’i’n asi’ri’wg’a xi’zmet yetpekte,-deydi ka’rxana basshi’si’ Bahodir Allaniyazov.-Ka’rxanami’zda saati’na 60 kubmetr temir-beton wo’nimleri islep shi’g’ari’ladi’.Ko’rilgen payda yesabi’nan 4 dana zamanago’y ju’k mashinasi’, 2 dana ko’terme u’skene sati’p ali’ndi’.
O’zA, A.Arti’qbaev, Maqset Habibulaev (su’wret)
Awdarma: G.Adilova

Sa'ne: 24.04.2013 15:31, 2853 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'