Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Jaslar ushi’n jumi’s wori’nlari’

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

No’kis socialli’q-ekonomikali’q ka’sip-o’ner kolledjin bul ji’li’ alti’ qa’nigelik boyi’nsha 166 woqi’wshi’ tamamlaydi’.Qaladag’i’ 153 sho’lkem xa’m mekeme, islep shi’g’ari’w karxanalari’ menen du’zilgen u’sh ta’repleme sha’rtnamalarg’a muwapi’q wolardi’n’ jumi’s wori’nlari’ ani’q boldi’.
Jaslardi’n’ ko’pshiligi wo’zleri iyelep ati’rg’an ka’sipleri boyi’nsha islep shi’g’ari’w a’meliyati’n wo’tegen wori’nlari’nda jumi’s penen ta’miyinlenip ati’r.“Men isbilermen bolaman” tan’lawi’nda jen’impaz bolg’an kolledj pitkeriwshisi Ye.Nametov “Kamolot” jaslar socialli’q ha’reketinin’ a’meliy qollap-quwatlawi’ arqali’ jeke isbilermenlik penen shug’i’llanbaqshi’.
Bul kolledjde ha’zirgi ku’nde 486 ul-qi’z ka’sip si’rlari’n puxta u’yrenbekte. Kolledjdin’ 7 mi’n’nan arti’q woqi’w ha’m a’debiy a’debiyatlar, elektonlar qollanba ha’m sabaqli’qlarg’a 75 wori’nli’ woqi’w zali’na iye zamanago’y ma’limleme-resurs worayi’, za’ru’r ko’rgizbe qurallri’, woqi’w u’skeneleri menen ta’miynlengen laboratoriya, uli’wma bilim ha’m arnawli’ pa’n xanalari’nda woqi’w-a’meliy shi’ni’g’i’wlari’ joqari’ pedogogikali’q texnologiyalar tiykari’nda ali’p bari’lmaqta.
Kollejde jarati’lg’an bunday ken’ imkaniyatlar na’tiyjesinde N.Abatbaev, T.Uzaqbergenov, N.Dwsimbetov, L.Wrinboeva, A.Biekeeva, D.Bekniyozova, A.Alimbetova si’yaqli’ woqi’wshi’lar pa’n wolimpiyadalari’, tu’rli tan’lawlar ha’m sport jari’slari’nda joqari’. na’tiyjelerge yerisip kelmekte.Kolledj pitkeriwshisi N.Berdaxova dzyudo boyi’nsha 46 kg salmaq kategoriyasi’nda respublika chempioni’ boli’p, Wo’zbekistan Ma’mleketlik dene-ta’rbiya instituti’na test si’nawlari’si’z qabi’l yetildi.
–Jaslardi’n’ ka’sip-o’ner iyelege ku’shli intiliwleri biz, ustazlardi’ ju’da’ quwandi’radi’,-dedi kolledj direktori’ Gawhar Begjanova.-Karxana ha’m ja’ma’a’t sho’lkemeri qa’wenderliginde izshil qoyg’ani’mi’z ka’sip ko’nikpesine iye jaslardi’ jaqsi’ na’tiyje bermekte.Islep shi’w a’meliyatlari’ “Ustaz-sha’girt” da’su’ri tiykari’nda ali’p bari’li’p ati’ri’lg’ani’ pitkeriwshi jaslardi’n’ wo’z bilimi ha’m keleshegine bolg’an isenimin ja’nede bekkemlenbekte.
Usi’ ji’lda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ndag’i’ 91 ka’sip-o’ner kolledjin 25 mi’n’ 660 ul-qi’z 92 qa’nigelik boyi’nsha pitkeredi.Wolardi’n’ jumi’sqa jaylasti’ri’w maqsetinde 8,5 mi’n’nan arti’q karxana ha’m sho’lkemler menen u’sh ta’repleme sha’rtnamalar du’zilgen.
O’zA, A.Arti’qbaev
Awdarma: G.Adilova

Sa'ne: 29.05.2013 18:51, 3032 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'