Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

No’kis rayoni’ g’a’llekerleri ji’yi’m-terim jui’slari’n shaqqan dawam yettirmekte

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (50 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (50 KB)

No’kis rayoni’ g’a’llekerleri ha’m ma’mleketlik qi’rmani’na bereketli u’les qosi’w maqsetinde ji’yi’n-terim jumi’slari’n shaqqanli’q penen dawam yettirmekte. Sonday-aq, g’a’llesi wori’p ali’ng’an maydanlardi’ wo’z waqti’nda sabannan tazalaw ha’m suwg’ari’w jumi’slari’na da ayri’qsha itibar qarati’lmaqta.
Rayondag’i’ “Zinhaydar-Ruslan” fermer xojali’g’i’ g’a’lleden mol wo’nim ji’ynap, sha’rtnama ma’jbu’riyati’n arti’g’i’ menen wori’nladi’.
O’zA, Maxset Habibullaev (su’wret)
Awdarma: G.Adilova

Sa'ne: 22.06.2013 10:16, 2512 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'