Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Klientler ushi’n ja’ne bir qolayli’q

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (51 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (51 KB)


Xojeli rayoni’nda “Mikrokreditbank” ashi’q akcionerlik komerciyali’q bankinin’ filiali’ jumi’s basladi’.
Prezidentimiz Islam Karimov qa’wenderliginde ma’mleketimizde kishi biznes ha’m jeke isbilermenlikti rawajlandi’ri’w, jeke ta’riptegi jumi’slari’n ha’m shan’araq biznesin qollap-quwatlaw, a’sirese, xali’qti’n’ ken’ qatlamlari’ni’n’ mikrofinansli’q xi’zmetleri menen ken’ tu’rde tani’si’wi’na arnalg’an jumi’slar wo’zlerinin’ joqari’ na’tiyjesin bermekte.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda “Mikrokreditbank” ashi’q akconerlik kamerciyali’q bankinin’ alti’ filiali’ ha’m 17 minibankleri jumi’s ali’p barmaqta.Bank ta’repinen ekonomikani’n’ real sektori’na ajrati’li’p ati’ri’lg’an mikrokreditler mug’dari’ ji’l sayi’n ko’beymekte.
Isbilermenlik subektlerin qollap-quwatlaw maqsetinde bank ta’repinen usi’ ji’ldi’n’ wo’tken yari’mi’nda 16,6 milliard sum mug’dari’nda kredit qarji’lari’ ajrati’ldi’.Na’tiyjede 3,5 mi’n’nan arti’q jan’a is wori’nlari’ jarati’ldi’.
Bank ta’repinen isbilermen hayalar ushi’n 1,3 milliard sum, ka’sip-o’ner kolledjleri pitkeriwshileri ushi’n 460 million sumli’q jen’illetilgen kreditler ajrati’lg’anli’g’i’ ayri’qsha atap wo’tiw kerek.
Bankti’n’ jan’a filiali’ Xojeli rayoni’ xalqi’na bul boyi’nsha ken’ imkaniyatlar jarati’ldi’.
– Jan’a bina’da jumi’s baslag’an filiali’mi’zda klientlerge joqari’ si’patli’ xi’zmet ko’rsetiw ushi’n barli’q sharayatlar jarati’lg’an,-deydi filial basli’g’i’ Baxtiyar Du’ysenbaev. – Isbilermenlerdin’ awi’ri’n jen’illetiwge ba’rha’ma tayarmi’z
O’zA, A.Arti’qbaev, Maxset Habibullaev (su’wret)
Awdarma: G.Adilova

Sa'ne: 18.07.2013 10:55, 2732 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'