Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Suw keltirgen yelde a’ziz

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (51 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (51 KB)

Watani’mi’z g’a’resizliginin’ 22 ji’lli’q bayrami’ saltanati’ yele dawam yetip ati’rg’an usi’ ku’nlerde Qaraqalpaqstan Respubliksi’ni’n’ yen’ shetki awi’l xalqi’n taza ishimlik suwi’ menen ta’miyinlendi.

Investiciya da’stu’rine muwpi’q a’melge asi’ri’lg’an 1 milliard 200 million sumnan arti’q jarati’wshi’li’q jumi’slari’ sebepli Qon’i’rat rayoni’ worayi’nan 30 kilometr ali’sta jaylasqan Ajiniyaz ha’m Mamut awi’llari’nda jasap ati’rg’an 2 mi’n’nan arti’q xali’qqa taza ishimik suwi’ jetkerilip berildi. Buni’n’ ushi’n 14 kilometrlik suw trubalari’ jetkerildi.
Abat turmi’s ji’li’nda xali’qti’n’ abadanli’g’i’n ta’miyinlew maqsetinde bunday sawap jumi’slar “Qoraqalpoqqishloqxwjaliksuvtarmoqlari” ka’rxanasi’ ta’repinen a’melge asi’ri’ldi’.
Usi’ ji’ldi’n’ birinshi yari’mi’nda ka’rxana ta’repinen 24 awi’lg’a 53,5 kilometr suw tarmag’i’ tarti’li’p, 20 mi’n’g’a jaqi’n xali’q taza ishimlik suwi’ menen tiyinlendi.

–Ji’ldi’n’ yekinshi yari’mi’nda da bul boyi’nsha jumi’slardi’ dawam yetpektemiz – deydi ka’rxana basli’g’i’ W.Yeshmuratov. – Ji’l aqi’ri’na shekem uli’wma bahasi’ 6 milliard 200 million sumli’q jumi’s atqari’li’p, 47,2 kilometr arali’qqa suw trubalari’n jetkeriw rejelestirilgen. Na’tiyjede 38 mi’n’g’a jaqi’n xali’q taza ishimlik suwi’ menn ta’miyinlendi. Bulardi’n’ barli’g’i’ Prezidentimizdin’ basshi’li’g’i’nda a’melge asi’ri’li’p ati’ri’lg’an ken’ ko’lemli reformalar na’tiyjesinde.
O’zA, A.Arti’qbaev
Awdarma: G.Adilova

Sa'ne: 21.09.2013 09:58, 2615 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'