Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Qosi’msha da’ra’mat tapqanlar

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (54 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (54 KB)

Prezidentimiz Islam Karimov basshi’li’g’i’ndag’i’ awi’l xojali’g’i’ tarawi’ndag’i’ a’melge asi’ri’li’p ati’ri’li’g’an reformalar na’tiyjesinde fermerlik ha’reketi ju’da’ rawajlang’an boli’p, ko’p tarmaqli’ xojali’qqa aylani’p barmaqta.

Ma’mleketimizde jarati’lg’an ken’ imkaniyatlar ha’m sharayatlardan na’tiyjeli paydalani’p ati’ri’lg’an fermerlerimiz wo’z xojali’g’i’ni’n’ ekanomikali’q tarawi’ni’n’ artti’wi’, paxtashi’li’q ha’m g’a’lleshilik penen bir qatarda sharwashi’li’q, qusshi’li’q, bali’qshi’li’q ha’m pal ha’rreshilikti rawajlandi’ri’w, xali’qqa servis xi’zmet ko’rsetiwdi jolg’a qoyi’w arqali’ qosi’msha da’ra’mat dereklerin jarati’wg’a ha’reket yetpekte.Bul bolsa awi’ldi’ rawajlandi’ri’w, xali’qti’n’ turmi’s abadanli’g’i’n artti’ri’wda za’ru’r derek bolmaqta.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Xojeli rayoni’ndag’i’ “Sobir wota” fermer xojali’g’i’ basli’g’i’ Ayti’mbet Sabirov a’ne usi’nday jumi’sti’n’ ko’zin biletug’i’n, isker fermerlerden.
Xojali’q qurami’ndag’i’ 300 gektar jerdin’ 100 gektari’nda paxta, 60 gektari’nan biydaydan mol wo’nim jetistirilmekte. 2013 ji’lda xojali’qta 363 tonna paxta ha’m 110 tonna g’a’lle jetistirip, sha’rtnamali’q rejeni arti’g’i’ menen wori’nladi’.

Jigirma yeki xi’zmetker miynet yetip ati’rg’an xojali’qta bag’shi’li’q ta na’tiyjeli jolg’a qoyi’lg’an. 4 gektar bag’ ha’m bir gektar ju’zimgershilikten ha’r tu’rli miywe ha’m de ju’zim jetistirilmekte. Xali’qqa ko’plegen wovosh ha’m pali’z wo’nimlerin jetkerip bermekte.

Xojali’qta 67 bas qaramal bag’i’li’p, wo’tken ji’li’ 25 tonna go’sh ha’m 8 tonna su’t jetistirildi. Su’t wo’nimleri sha’rtnama tiykari’nda mektepke shekemgi bilim beriw mekemelerine jetkerip beriledi.

– Qosi’msha jumi’s worni’n jarati’w maqsetinde bali’qshi’li’qti’ da jaqsi’ jolg’a qoydi’q,– deydi Ayti’mbet Sabirov. – Sonday-aq rayon worayi’nda “Navrwz” sawda ha’m turmi’s xi’zmet ko’rsetiw worayi’ sho’lkemlestirilip, 20 adamdi’ jumi’s penen ta’miyinledik. Bul jerde 500 wori’nli’ toyxana, go’zzalli’q salani’, fotostudiya, tigiwshilik cexi’, milliy tag’amlar asxanasi’, nan cexi’ ha’m avtomobillerge texnik xi’zmet ko’rsetiw shaqapshasi’ islep turi’pti’.
Fermer tawap ati’rg’an da’ra’mati’nan 2013 ji’lda lizing tiykari’nda bir TS-135 traktori’, Xali’q bankinen ali’ng’an 648 million sum kredit qarji’ yesabi’nan ju’klewshi texnika ha’m ekskavator sati’p aldi’. Ha’zirgi ku’nde xojali’qta 4 jer su’riwshi, 7 shabi’wshi’, 8 dana transport traktorlari’ bar.
Ishki bazardi’ si’patli’ wo’nim menen ta’miyinlenetug’i’n fermer wo’z wo’nimlerin eksport yetiwge de ayri’qsha itibar qaratpaqta. Gu’zde u’lken muzlatqi’shti’ ija’rag’a ali’p, qi’s ma’wsimi ushi’n 60 tonna miywe- wovosh ji’ynaldi’. Sonnan 9 tonnasi’n shetke eksport yetiw, 40 mi’n’ AQSh dollari’ paydi’ ko’rdi.
– Qawi’n-g’arbi’z, asqabaq, alma, ju’zim, geshir si’yaqli’ awi’l xojali’g’i’ wo’nimleri eksportqa shi’g’ardi’q, – deydi fermer. – Yele 40 tonnadan ko’birek wo’nimimiz bar. Keleshekte bul boyi’nsha jumi’slari’mi’zdi’ ja’ne de ken’eytip, ma’mleketimizdin’ eksport tarawi’n rawajlandi’ri’wg’a u’les qosi’w niyetindemen.

…Qi’sti’n’ qi’rawli’ ku’nlerinde de fermer xojali’g’i’nda jumi’s qi’zg’i’n. Yendigi wo’nim ushi’n puxta tayarli’q ko’rip qoyg’an xojali’q ag’zalari’ bar texnikalardi’ won’law, biyday ati’zlarg’a jergilikli to’gin bermekte.

O’zA, A.Arti’qbaev
Awdarma: G.Adilova

Sa'ne: 23.01.2014 11:37, 3353 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'