Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Isbilermenlerge a’meliy ja’rdem

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

Usi’ ku’nleri Isbilermenler ha’reketi-O’zbekstan Liberal-demokratiyali’q partiyasi’ Siyasiy Ken’esinin’ Atqari’w komiteti Woliy Majlis Ni’zamshi’li’q palatasi’ni’n’ deputatlari’ ha’m Wo’zLiDeP tin’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q Ken’esinin’ juwapli’ xi’zmetkerlerinin’ qatnasi’wi’nda isbilermenlik subektleri ha’m fermer xojali’qlari’na, sonday-aq, partiyani’n’ rayonli’q ha’m qalali’q sho’lkemlerine a’meliy ja’rdem ko’rsetiw maqsetinde wori’nlarda bir qatar ilajlar wo’tkermekte.
Yellikqala rayoni’nda sho’lkemlestirilgen usi’nday ushi’rasi’wlarda Wo’zbekstan Respublikasi’ Woliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’ni’n’ deputati’, Wo’zLiDeP frakciyasi’ni’n’ ag’zasi’ G.Xalmuratova, Wo’zLiDeP Siyasiy Ken’esi Atqari’w komiteti apparati’ni’n’ sektor basli’g’i’ Sh.Razzakov, Wo’zLiDeP tin’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q Ken’esi basli’g’i’ni’n’ birinshi wori’nbasari’-apparat basshi’si’ B.Bekdjanov ha’m basqalar shi’g’i’p so’yledi.
Atap wo’tilgenindey, rayondag’i’ isbilermenlik subektleri ha’m fermer xojali’qlari’ basli’qlari’ ta’repinen tog’i’z usi’ni’s kelip tu’sip, sonnan besewi rayon ko’leminde u’yrenip shi’g’i’ldi’ ha’m unamli’ sheshimin tapti’. U’shewi Woliy Majlis Ni’zamshi’li’q palatasi’ni’n’ deputatlari’na jiberildi, bir ma’sele respublikali’q ko’lemde u’yrenilmekte.
Bu’gingi ku’ni rayon boyi’nsha 400 fermer xojali’g’i’ jumi’s isleydi. Jumi’sshi’ topar ag’zalari’ usi’ fermer xojali’qlari’ni’n’ basli’qlari’ menen ushi’rasi’p, wolardi’n’ jumi’s jag’dayi’ menen jaqi’nnan tani’sti’.
Na’tiyjede rayondag’i’ ko’p ma’keme ha’m ka’rxana, sho’lkem ha’m isbilermenlik subektleri basshi’lari’nan 68 adam partiya ag’zali’g’i’na qabi’l yetildi. Bul bolsa jan’adan 4 baslang’i’sh partiya sho’lkemin du’ziw imkaniyati’n berdi.
Usi’ ma’selelerge bag’i’shlang’an ji’ynali’slar basqa da qala ha’m rayonlardag’i’ partiya sho’lkemlerinde boli’p wo’tpekte.
Derek: QXA

Sa'ne: 23.01.2014 11:40, 2211 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'