Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Wo’nimdarli’qti’ artti’ri’w joli’nda

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (54 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (54 KB)

No’kiste suwg’arli’atug’i’n jerlerdin’ meliorativ jag’dayi’n jaqsi’law ha’m irrigaciya tarmaqlari’ jumi’si’n rawajlandi’ri’w arnalg’an seminar wo’tkerildi. Ѳzbekstan Respublikasi’ Awi’l ha’m suw xojali’g’i’ ministrligi qa’nigeleri, suw xojali’qlari’, ka’rxana ha’m sho’lkem basli’qlari’, irrigator, meliorativ ha’m mexnizatorlar qatnasqan ilajda Prezidentimiz Islam Karimovti’n’ 2013 ji’l 19 apreldegi “2013-2017 ji’llar dawami’nda suwg’ari’latug’i’n jerlerdin’ meliorativ jag’dayi’n ja’ne de jaqsli’w ha’m suw resurslari’nan aqi’lg’a muwapi’q paydalani’w is-ilajlari’ haqqi’nda”g’i’ qarari’ni’n’ wori’nlani’wi’ boyi’nsha a’melge asi’ri’li’p ati’ri’lg’an jumi’slar boyi’nsha so’z boldi’.Suwg’ari’latug’i’n jerlerdin’ meliorativ jag’dayi’n jaqsi’lawg’a qarati’lg’an ayri’qsha itibar awi’l xojali’g’i’ wo’nimlerin jetistiriwdi ja’ne de ko’beytiw menen birge fermerlerdin’ da’ramati’ni’n’ artti’wi’, xali’qti’n’ turmi’s abadanli’g’i’n artti’ri’wg’a xi’zmet yetip ati’ri’lg’anli’g’i’ belgilendi. Ѳtken ji’li’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda 10 joybar boyi’nsha 1866 mi’n’ 590 gektar suwg’ari’latug’i’n jerlerdin’ meliorativ jag’dayi’ jaqsi’landi’. Na’tiyjede paxta, g’a’lle, wovosh ha’m pali’z wo’nimlerin jetistiriwde wo’nimdarli’q sezilerli da’rejede artti’. Suwdan aqi’lg’a muwapi’q paydalani’w boyi’nsha ali’p bari’lg’an jumi’slar da wo’z na’tiyjesin bermekte. 2013 ji’lda 652 kilometr magistral ha’m xojali’qlar ara, 4 mi’n’ 885 kilometr ishki xojali’q kanallari’ tazalani’p, arti’qsha suw sari’plani’wdi’n’ aldi’ ali’ndi’. –Qolda bar imkaniyatlardan na’tiyjeli paydalani’wg’a ayri’qsha itibar qaratpaqtami’z, – deydi Nukus rayoni’ suwdan paydalani’wshi’lar birlespesi basli’g’i’ Quwani’shbay Qaipov. – Wo’tken ji’li’ 5 ekskavator ja’rdeminde 300 kilometr ishki xojali’q kollektori, 22 kilometr xojali’qlar arali’q kanallar tazalandi’. 2013-2014 ji’llarda Qaraqalpaqstan Respublikasi’n socialli’q rawajlandi’ri’w ma’mleketlik bag’darlamag’a muwapi’q No’kis qalasi’n kesip wo’tetug’i’n “Dosli’q” kanali’ni’n’ 2,5 kilometrin rekonstrukciya yetiushi’n 10 milliard sum qarji’ ajrati’lg’annan keyingi ji’llarda suw xojali’g’i’ sistemasi’nda a’melge asi’ri’li’p ati’ri’lg’an reformalardi’n’ na’tiyjesi. Ilajda jerdin’ meliorativ jag’dayi’n ha’m suw jollari’n jaqsi’law arqali’ awi’l xojali’g’i’ wo’nimlerinin’ wo’nimdarli’g’i’n artti’ri’wg’a mu’na’sip u’les qosi’p ati’rg’an mexanizator, irrigator, meliorator va ekskavatorshi’lar bahali’ si’yli’qlar menen si’yli’qlandi’. Seminarda Qaraqalpaqstan Respublikasi Ministrler Ken’esi basli’g’i’ B.Yangiboev so’zge shi’qti’. O’zA, A.Arti’qbaev Awdarma: G.Adilova


Sa'ne: 28.01.2014 16:00, 3458 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'