Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Bank qollap - quwatlawi’ istin’ rawajlani’wi’

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (50 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (50 KB)


Qaraqalpaqstan Respulikasi’ Shi’mbay rayoni’nda 2013 ji’lda jumi’s baslag’an “Ulzada sheber” shan’araq ka’rxanasi’nda 14 hayal-qi’zlar ba’ntligi ta’miyinlendi.

- Ka’rxanani’ zamanago’y tigiw u’skeneleri menen ta’miyinlewde “Qishloq qurilish bank” akciyanerlik kommericiyali’q bankinin’ Shi’mbay bo’liminen ali’ng’an kredit qol keldi, – deydi usi’ ka’rxana basli’g’i’ Parwa’z Yerejepova. – Ha’zirgi ku’nde sheber tigiwshilerimiz wonnan arti’q tigiwshilik wo’nimleri ha’m buyi’rtpa tiykari’nda arnawli’ jumi’s kiyimleri tayarlamaqta.

Keleshekte ka’rxana jani’nda nan cexi’ ha’m avtobillerdi won’law ustaxanasi’n iske tu’siriw rejelestirilmekte.

Wo’zA, Maxset Habibullaev (su’wret)
Awdarma: G.Adilova

Sa'ne: 30.01.2014 10:15, 3569 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'