Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Qosi’msha jumi’s worni’ jarati’ldi’

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

Prezidentimiz Islam Karimovti’n’ ma’mleketimizde 2013 ji’lda socialli’q-ekonomikali’q rawajlandi’ri’w juwmaqlari’ ha’m 2014 ji’lg’a mo’lsherlengen ekonomikali’q ilajdi’n’ yen’ za’pu’r bag’darlamalari’na arnalg’an Ministrler Kabinetinin’ ma’jlisindegi bayanati’nda kishi biznes ko’lemi kishi boli’wi’na qaramastan, ekonomikami’zdi’ turaqli’ rawajlandi’ri’w, xali’qti’ jumi’s penen ta’miyinlew mashqalasi’ni’n’ sheshimin tabi’w ha’m xalqi’mi’z abadanli’g’i’n joqari’lati’wda u’lken rol woynap ati’rg’anli’g’i’ ayri’qsha atap wo’tildi.

Haqi’yqati’nda da, kishi biznes ha’m jeke isbilermenlikti rawajlandi’ri’wg’a qarati’li’p ati’ri’lg’an u’lken itibar, ka’rxanalardi’ modernizaciya yetiw, texnik ha’m texnologik qayta u’skenelew boyi’nsha ken’ ko’lemli jumi’slar aymaqlardi’n’ rawajlani’wi’n ta’miyinlewge, xali’qti’n’ abadanli’g’i’n joqari’lati’wg’a xi’zmet yetedi.

Qon’i’ratli’ isbilermen Aygu’l Yusupova wo’tken ji’li’ “Wzsanoatqurilishbank”ti’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Qon’i’rat rayoni’ filiali’nan ali’ng’an 45 million sumli’q kredit yesbi’na shet yelden 19 dana zamanago’y tigiw mashinasi’ keltirilip, wo’zi jetekshilik yetip ati’rg’an “Aynur farishta” ko’p tarmaqli’ jeke menshik ka’rxanasi’nda jigirmag’a jaqi’n qosi’msha jumi’s worni’ jarati’ldi’.

– Tigiw cexi’mi’zg’a tiykarlani’p kolledjdi pitkergen sheber qi’zlar ha’m u’yde woti’rg’an hayallardi’ tamti’p aldi’q,– deydi ka’rxana jumi’s ju’ritiwshi Gu’lchehra Qalbaeva. – Jan’a ji’ldan toli’q quwatli’li’q penen jumi’s baslag’an cexda wonnan arti’q tu’rde zamanago’y balalar kiyim-kenshekler tigilmekte.

Si’pat ha’m zamanago’ylikke u’lken itibar qarati’li’p ati’ri’lg’an wo’nimnin’ qari’ydari’ arti’p barmaqta.

O’zA, A.Arti’qbaev
Awdarma: G.Adilova

Sa'ne: 30.01.2014 10:32, 3420 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'