Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

MAShAKATLI’ JI’LDI’N MIYNET JENIS

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

Hawa rayi’ni’n’ qolaysi’z keliwine qaramastan respublikami’zdi’n’ pillekeshleri bi’yi’lg’i’ ji’li’ da mol wo’nim jetistiriwge yeristi. Rejede belgilengen 810 tonna worni’na usi’ ku’nge shekem 820,4 tonna «gu’mis talshi’q» jetistirilip, sha’rtnamali’ reje arti’g’i’na wori’nlandi’.

 

-Tutzarlarg’a agrotexnikali’q ila’jlardi’n’ wo’z waqti’nda wo’tkeriliwi, pillekeshler miynetinin’ mu’na’sip bahalani’wi’ qolg’a kirgizilgen tabi’si’mi’zdi’n’ tiykari’ boldi’,-deydi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ «Pille» aymaqli’q birlespesinin’ basli’g’i’ Bahadi’r Ernazarov.- Bi’yi’lg’i’ ji’li’ birlespemiz pille jetistiriwshi 1452 fermer xojali’g’i’, al wolar wo’z gezeginde 12277 nawqan tuti’wshi’lar menen tiyisli sha’rtnamalar du’zdi.

Jipek qurtlari’na azi’q-awqat bazasi’n jarati’w maqsetinde ba’ha’r aylari’nda 627 mi’n’ tu’p tut na’li yegildi. Bunnan ti’sqari’, respublikami’z aymag’i’nda paydalani’li’p turg’an 2578 gektar tutzarlarda, qatarlap yegilgen 2 million 567 tu’p tut na’llerine ta’rbiya berildi. A’muda’rya rayoni’ndag’i’ «Silver-Silk» qospa ka’rxanasi’ ta’repinen shet yelden 4000, Nawayi’, Kattaqorg’an ha’m U’rgenish tuqi’mgershilik zavodlari’nan 10000, ja’mi 14000 quti’ tuqi’m ali’p kelinip, inkubatoriyada janlandi’ri’ldi’. Nawqan qurti’n bag’i’w, sapali’ pille jetistiriwge jaqi’nnan ja’rdem beriw ma’qsetinde rayonli’q hayal-qi’zlar komitetlerinio’ basshi’li’g’i’nda ha’r bir xojali’qqa wa’killer bekitilip, awi’lli’q puqaralar ji’yi’nlari’nda jumi’sshi’ toparlar du’zildi.

Ha’r qashang’i’day, A’miwda’rya, Yellikqala ha’m Kegeyli rayoni’ni’n’ pillekeshleri sha’rtnamali’ rejesin birinshilerden boli’p wori’nladi’. Respublikami’zdi’n’ pille qi’rmani’na Beruniy, Shi’mbay, To’rtku’l, Xojeli, Shomanay, Qanli’ko’l, No’kis rayonlari’ miynetkeshleri de wo’zlerinin’ mu’na’sip u’leslerin qosti’.

Respublikami’zda pille tapsi’ri’w dawam yetpekte.

 

Qaraqalpaqstan xabar agentligi

 


Sa'ne: 24.06.2014 09:26, 2152 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'