Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

ISBILERMENLER UShI’N IMKANIYaT

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

Wo’zbekstan sawda-sanaat palatasi’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q basqarmasi’nda Yevropa Awqami’ni’n’ «Basqari’w kadrlari’n tayarlaw-kishi biznes ha’m jeke isbilermenlik subektleri basshi’lari’ni’n’ imkaniyati’n bekkemlew» joybari’na bag’i’shlang’an seminar boli’p wo’tti. 

 

Ilajdi’ Wo’zbekstan sawda-sanaat palatasi’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q basqarmasi’ basli’g’i’ni’n’ wori’nbasari’ R.Zarekeev kiris so’z benen ashti’. Joybardi’n’ menedjmentke tayarlaw bag’darlamasi’ boyi’nsha eksperti Yannis Zervas wo’tkerilip ati’rg’an seminardi’n’ maqset ha’m wazi’ypalari’ boyi’nsha ken’ tu’rde tu’sinik berdi.

Atap wo’tilgenindey, Wo’zbekistan hu’kimeti menen Yevropa Awqami’ arasi’ndag’i’ kelisimge muwapi’q «Basqari’w kadrlari’n tayarlaw-kishi biznes ha’m jeke isbilermenlik subektleri basshi’lari’ni’n’ imkaniyati’n bekkemlew» joybari’ 2013-ji’ldan baslang’an boli’p, wol 2016-ji’lg’a shekem dawam yetedi. Tiykarg’i’ maqseti jeke menshik kishi ka’rxanalarda miynet wo’nimdarli’g’i’n artti’ri’w, jan’a jumi’s wori’nlari’n jarati’w, ma’mleketimiz jalpi’ ishki wo’nimindegi u’lesin ko’beytiwden ibarat. Sonday-aq, kishi biznes ha’m jeke isbilermenlik subektlerinin’ uzaq mu’ddetli jedel rawajlani’wi’n ta’miyinlew, wolardi’ basqaratug’i’n joqari’ mamanli’qtag’i’ qa’nigelerdin’ ha’m menedjerlerdin’ bilimin jetilistiriw boli’p tabi’ladi’. Joybar shen’berinde wo’tkeriletug’i’n seminarlarda bolsa, kishi biznes ha’m jeke isbilermenlik subektleri wa’killeri qa’nigeligin artti’radi’, wolardi’n’ arasi’nan yen’ belsendileri tan’lap ali’ni’p, Yevropa Awqami’ ma’mleketlerine ta’jiriybe artti’ri’w ushi’n jiberiledi.

Seminarda isbilermenler wo’zlerin qi’zi’qti’rg’an sorawlarg’a juwap aldi’.

 

Qaraqalpaqstan xabar agentligi


Sa'ne: 24.06.2014 09:30, 2184 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'