Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ma’keme, ka’rxana, sho’lkemlerdin’ basli’qlari’ ha’m puqaralardi’n’ di’qqati’na!

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (51 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (51 KB)

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Qarji’ Ministrligi ta’repinen  12-sentyabr 2014-ji’li’ yesaptan wo’tken №KK-28-2014-ji’l reestrine muwapi’q 2014-ji’l  1-oktyabr sa’nesinen baslap «Qaraqalpaqawi’lxojali’q suw tarmaqlari’» tresti ishimlik suw ushi’n taza bahalar belgilengenligin ma’limleydi (qosi’msha qun sali’g’i’si’z (QQS):

 

№        Tuti’ni’wshi’lar topari’           1 m. kub ishimlik suw ushi’n

1          Turg’i’nlar ushi’n                    835

2          Byudjet ma’kemelerine          2260

3          Basqa da ma’kemelerge         2260

 

«Qaraqalpaqawi’lxojali’q suw tarmaqlari’» tresti puqaralardan ishimlik suwg’a bolg’an debitorli’q qari’zlari’n 2014-ji’ldi’n’ 1-oktyabr sa’nesine shekem ha’reket yetip turg’an bahalarda qabi’l yetedi, al 2014-ji’l 1-oktyabr sa’nesinen baslap taza bahalarda yesaplanatug’i’nli’g’i’n ma’limleydi.

 

«Qaraqalpaqawi’lxojali’q suw tarmaqlari’» tresti administraciyasi’

 


Sa'ne: 18.09.2014 11:13, 4455 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'