Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ma’keme, ka’rxana, sho’lkemlerdin’ basli’qlari’ ha’m puqaralardi’n’ di’qqati’na!

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Qarji’ Ministrligi ta’repinen  12-sentyabr 2014-ji’li’ yesaptan wo’tken №KK-28-2014-ji’l reestrine muwapi’q 2014-ji’l  1-oktyabr sa’nesinen baslap «Qaraqalpaqawi’lxojali’q suw tarmaqlari’» tresti ishimlik suw ushi’n taza bahalar belgilengenligin ma’limleydi (qosi’msha qun sali’g’i’si’z (QQS):

 

№        Tuti’ni’wshi’lar topari’           1 m. kub ishimlik suw ushi’n

1          Turg’i’nlar ushi’n                    835

2          Byudjet ma’kemelerine          2260

3          Basqa da ma’kemelerge         2260

 

«Qaraqalpaqawi’lxojali’q suw tarmaqlari’» tresti puqaralardan ishimlik suwg’a bolg’an debitorli’q qari’zlari’n 2014-ji’ldi’n’ 1-oktyabr sa’nesine shekem ha’reket yetip turg’an bahalarda qabi’l yetedi, al 2014-ji’l 1-oktyabr sa’nesinen baslap taza bahalarda yesaplanatug’i’nli’g’i’n ma’limleydi.

 

«Qaraqalpaqawi’lxojali’q suw tarmaqlari’» tresti administraciyasi’

 


Sa'ne: 2014-09-18 11:13:17, Ko'rip shi'g'i'ldi': 3453