Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Barli’q elektr energiyasi’ tuti’ni’wshi’lari’ di’qqati’na!

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

O'zbekistan Respublikasi’ Qarji’ ministrligi ta’repinen 2014-ji’l 15-sentyabr ku’ngi №19-03-22-05-RUz-87-2014-sanli’ tarif reestri menen tasti’yi’qlang’an elektr energiyasi’ ushi’n to’lemlerdin’ jan’a bahasi’ 2014-ji’ldi’n’ 1-oktyabr sa’nesinen baslap to’mendegishe boli’p belgilengenligin ja’riyalaydi’.

I topar elektr tarmag’i’na jalg’ang’an quwati’ 750 kVA ha’m wonnan joqari’ bolg’an wo’ndirislik ha’m sog’an ten’lestirilgen tuti’ni’wshi’lar ushi’n:

Yeki wo’lshemli tarif:

- 1 kVt. quwat ushi’n ji’li’na to’lemi 237 780 sum.
- 1 kVt. saat ushi’n 112 sum 80 tiyin.

II topar jalg’ang’an quwati’ 750 kVAg’a shekemgi wo’ndirislik ha’m wog’anten’lestirilgen tuti’ni’wshi’lar ushi’n 1 kVt. saat ushi’n 144 sum 30 tiyin.
III topar wo’ndirislik awi’l xojali’q, yegislik jerlerdi suw menen ta’miyinlewshi, byudjetten qarji’lani’wshi’ nasos stanciyalari’ to’lemi 1 kVt. saat ushi’n 144 sum 30 tiyin.

IV topar elektrlesken qalali’q transport ko’lemi 1 kVt. saat ushi’n 144 sum 30 tiyin.

V topar wo’ndirislik yemes, byudjet ka’rxanalari’ ha’mde qala ko’shelerin jaqti’landi’ri’wg’a 1 kVt. saat ushi’n 144 sum 30 tiyin.

VI topar sawda ka’rxanalari’, restoran, kafe ha’m xi’zmet ko’rsetiw tarawlari’ 1 kVt. saat ushi’n 147 sum 30 tiyin.

VII topar jeke xojali’qlar to’lemi 1 kVt. saat ushi’n 144 sum 30 tiyin.

VIII topar hawanq suwi’ti’w (kondicioner) ha’m i’ssi’ suw menen ta’miyinlewde paydalang’an elektr energiyasi’ to’lemi 1 kVt. saat ushi’n 144 sum 30 tiyin.

IX topar reklama ha’m illyuminaciya to’lemi 1 kVt. saat ushi’n 152 sum 25 tiyin.

Yesletpe: 2014-ji’l 1-oktyabr sa’nesinen baslap paydalang’an elektr energiyasi’ ushi’n to’lemler jan’a tarifte yesaplasi’wi’ a’melge asi’ri’latug’i’nli’g’i’n yeskertemiz.

«Qaraqalpaq aymaqli’q elektr tarmaqlari’ ka’rxanasi’» AJ ha’kimshiligi


Sa'ne: 22.09.2014 08:29, 6460 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'