Barli’q g’alaba xabar qurallari’ni’n’ di’qqati’na!

O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ 2014-ji’l 21-iyuldegi biyligine muwapi’q, 6-8-oktyabr ku’nleri «Jipek joli’nda turizm» jigirmalanshi’ Tashkent xali’qarali’q turizm yarmarkasi’ wo’tkeriledi. 6-oktyabr ku’ni saat 10:00de «O’zekspooray»da yarmarkani’n’ ashi’li’w ma’resimi, saat 11:15te baspaso’z konferenciyasi’ boladi’.

Usi’ ilajdi’ sa’wlelendiriw niyetindegi g’alaba xabar qurallari’ wo’z xi’zmetkerlerin akkreditaciyadan wo’tkeriw ushi’n wolar haqqi’ndag’i’ mag’li’wmatlardi’ (ismi-familiyasi’, telefon nomeri ha’m elektron pochta ma’nzili) 30-sentyabrge shekem 233-33-69, 958-55-89 telefonf arqali’ Adeliya Qayumovag’a ma’lim yetiwi za’ru’r.


Sa'ne: 2014-09-29 09:44:36, Ko'rip shi'g'i'ldi': 3398