Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ni’n’ «JI’LDI’N’ YEN’ BELSENDI JURNALISTI-2014» tan’lawi’na ma’rha’mat!

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

Hu’rmetli ka’siplesler!

O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ sizlerdi «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jurnalisti – 2014» tan’lawi’na qatnasi’wg’a mira’t yetedi. Tan’lawg’a 2014-ji’ldi’n’ 1-iyuninen 2015-ji’ldi’n’ 1-iyunine shekem gazeta ha’m jurnallarda, internet basi’li’mlari’nda ja’riyalang’an materiallar, efirge berilgen teleko’rsetiwler menen radio yesittiriwler qabi’l yetiledi.

Materiallar tan’lawg’a redakciyalardi’n’ usi’ni’si’ menen   O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ni’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ha’m wa’layatlar bo’limleri arqali’ usi’ ji’ldi’n’ 10-iyunine shekem avtordi’n’ jumi’s worni’, telefoni’, ma’nzili tuwrali’ mag’li’wmatlar ha’m pasport nusqasi’ qosi’msha yetilgen halda usi’ni’li’wi’ lazi’m.

 «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jurnalisti – 2014» tanlawi’ni’n’ jen’impazlari’ ha’m si’yli’ wori’n iyelerine diplom ja’ne bahali’ sawg’alar Baspa so’z ha’m g’alaba xabar qurallari’ xi’zmetkerleri ku’nine bag’i’shlap wo’tkeriletug’i’n bayram ilaji’nda tapsi’ri’ladi’.

Materiallar «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jurnalisti – 2014» tan’lawi’na dep ko’rsetilgen halda to’mendegi ma’nzilge jiberiliwi kerek:

100129, Tashkent qalasi’,

Nawayi’ ko’shesi, 30-jay.

O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’

3-qabat, 30, 35-bo’lmeler.

Telefonlar:  244-64-61; 244-37-87.

www.journalist.uz


Sa'ne: 13.05.2015 11:58, 4040 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'