Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

MIT.uz»-milliy iternet tan’lawi’n ja’riyalaydi’

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

Di’qqat, tan’law!

O’zbekistan «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi worayli’q ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’limleme texnologiyalari’ ha’m kommunikaciyalari’n rawajlandi’ri’w ministrligi, O’zbekistan Respublikasi’ Joqari’ ha’m worta arnawli’ bilimlendiriw ministrligi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrligi, «O’zbekturizm» Milliy kompaniyasi’, O’zbekistan Milliy teleradiokompaniyasi’

Ma’limleme-kommunikaciya texnologiyalari’n ha’m milliy internet segmentin rawajlandi’ri’w salasi’nda jumi’s islep ati’rg’an jaslardi’ qollap-quwatlawg’a qarati’lg’an «MIT.uz»-milliy iternet tan’lawi’n ja’riyalaydi’.

Tan’lawda 14 jastan 30 jasqa shekemgi veb bag’darlamashi’ ha’m dizaynerler qatnasi’wi’ mu’mkin.

Tan’law to’mendegi nominaciyalarda wo’tkeriledi`

-O’zbekistanni’n’ bay ma’deniyati’ ha’m ko’rkem wo’neri, tariyxi’ ja’ne g’a’rezsizlik ideyalari’ ha’m ruwxi’y qa’driyatlari’ sa’wlelengen yen’ jaqsi’ sayt;

-«Kekselerdi qa’dirlew ji’li’» mazmuni’ndag’i’ yen’ jaqsi’ sayt;

-Ma’ha’lle, awi’l ha’m qalalardag’i’ abadan turmi’s sa’wlelengen yen’ jaqsi’ sayt;

-O’zbekistanni’n’ sayaxatshi’li’q potenciali’ sa’wlelengen yen’ jaqsi’ sayt;

-O’zbekistanni’n’ ekonomikali’q potenciali’ sa’wlelengen yen’ jaqsi’ sayt;

-En’ jaqsi’ jan’ali’qlar sayti’.

Tan’lawg’a arzalar 2015-ji’ldi’n’ 1-sentyabrine shekem «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketinin’ rayonli’q ha’m qalali’q ken’eslerinde qabi’l yetiledi.

Toli’q mag’li’wmatlardi’ (0-371) 241-02-72, 241-00-50 telefonlari’ yamasa www.MIT.uz  sayti’nan ali’w mu’mkin.

«MIT.uz»-salamat ma’limleme wortali’g’i’na qaray.


Sa'ne: 30.06.2015 10:00, 4441 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'