Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«Jan’a ko’z qaras» videorolikler tan’lawi’n ja’riyalaydi’

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

Di’qqat, tan’law!

O’zbekistan «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi worayli’q ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrligi, «O’zbekturizm» Milliy kompaniyasi’, O’zbekistan Respublikasi’ Ta’biyatti’ qorg’aw ma’mleketlik komiteti, «O’zbekkino» Milliy agentligi, O’zbekistan Milliy teleradiokompaniyasi’, O’zbekistan Ilimler akademiyasi’, «Alti’n miyras» xali’qarali’q qayi’rqomli’q qori’, Respublikali’q Ruwxi’y u’git-na’siyat worayi’, Milliy ideya ha’m ideologiya ilimiy-a’meliy worayi’

O’zbekistanda jaslar turizmin rawajlandi’ri’w, rayon ha’m qalalardi’n’ turistlik potenciali’, wori’nlardag’i’ tariyxi’y yestelikler, zi’yarat yetiw wori’nlari’, qorg’alatug’i’n ta’biyg’i’y aymaqlardi’ u’git-na’siyatlaw;

mediao’nimlerdin’ ken’ taralg’an tu’ri-videorolikler ja’rdeminde yelimizdin’ turizm potenciali’ haqqi’nda ken’ ja’miyetshilikti xabardar yetiw;

jaslarda yelimizdegi do’retiwshilik ha’m jan’alani’wlarg’a bolg’an maqtani’sh sezimlerin qa’liplestiriw;

milliy u’rp-a’det ha’m qa’driyatlardi’ qa’sterlep saqlaw ha’m keleshek a’wladlarg’a jetkeriw maqsetinde «Jan’a ko’z qaras» videorolikler tan’lawi’n ja’riyalaydi’.

Tan’lawg’a do’retiwshilik jumi’slar 2015-ji’ldi’n’ 1-sentyabrine shekem «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketinin’ rayonli’q ha’m qalali’q ken’eslerinde qabi’l yetiledi.

Toli’q mag’li’wmatlardi’ (0-371) 241-02-72, 241-00-50 telefonlari’ yamasa www.videotanlov.uz  sayti’nan ali’w mu’mkin.


Sa'ne: 30.06.2015 10:01, 4825 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'