Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’ OLIY MAJLISI SENATI’ KENGASHININ’ MA’JILISI HAQQI’NDA MA’LIMLEME

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (54 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (54 KB)

2015-ji’l 20-iyul ku’ni O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Senati’ Kengashinin’ ma’jilisi boli’p wo’tti.

Ma’jilisti Oliy Majlis Senati’ni’n’ Basli’g’i’ N.Ywldoshev basqardi’.

Kengash O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Senati’ni’n’ u’shinshi jalpi’ ma’jilisin usi’ ji’ldi’n’ 6–avgust ku’ni Tashkent qalasi’nda shaqi’ri’w haqqi’nda qarar qabi’l yetti.

Senatti’n’ jalpi’ ma’jilisi ku’n ta’rtibine yelimizdin’ siyasiy ha’m socialli’q-ekonomikali’q turmi’si’ni’n’ barli’q salalari’n izbe-iz reformalawg’a ja’ne liberallasti’ri’wg’a, Yelimizde demokratiyali’q reformalardi’ bunnan bi’lay da teren’lestiriw ha’m puqarali’q ja’miyetin rawajlandi’ri’w koncepciyasi’n ju’zege shi’g’ari’wg’a, xali’qti’n’ abadanli’g’i’n artti’ri’wg’a ha’m socialli’q qorg’ali’wi’n ku’sheytiwge qarati’lg’an O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ bir qatar ni’zamlari’ kirgizilmekte. «Investiciya ha’m pay fondlari’ haqqi’nda»g’i’, «Dene ta’rbiyasi’ ha’m sport haqqi’nda»g’i’ (jan’a redakciyada), «Xali’qti’n’ sanitariyali’q-epilemiologiyali’q salamatli’g’i’ haqqi’nda»g’i’, «O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ ayi’ri’m ni’zam hu’jjetlerine wo’zgerisler ha’m qosi’mshalar kirgiziw haqqi’nda»g’i’, O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ xali’qarali’q sha’rtnamasi’n ratifikaciyalaw haqqi’ndag’i’ O’zbekistan Respublikasi’ni’n’  ni’zamlari’  usi’lardi’n’ qatari’na kiredi.

Bolajaq jalpi’ ma’jiliste senatorlar konstituciyali’q wa’killiklerge muwapi’q O’zbekistan Respublikasi’ Worayli’q bankinin’ 2014-ji’ldag’i’ jumi’si’ haqqi’ndag’i’ yesabi’n dodalaydi’.

Oliy Majlis Senati’ komitetleri ha’m Apparati’ni’n’ u’shinshi jalpi’ ma’jiliske tayarli’q ko’riw ha’m woni’ wo’tkeriwge baylani’sli’ jumi’si’n muwapi’qlasti’ri’p bari’w ushi’n Kengash ta’repinen jumi’sshi’ topari’ du’zildi.

Kengash ma’jilisinde, sonday-aq, O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Senati’ni’n’ 2015-ji’lg’a ha’m kelesi ji’llarg’a mo’lsherlengen Ha’reket bag’darlamasi’nda na’zerde tuti’lg’an ilajlardi’n’ 2015-ji’ldi’n’ birinshi  yari’mi’nda wori’nlani’wi’ haqqi’ndag’i’ ma’sele de dodalandi’.

Bul ma’sele senatorlar ta’repinen ha’r ta’repleme ko’rip shi’g’i’li’p, Ha’reket bag’darlamasi’ni’n’ toli’q wori’nlani’wi’na yerisiw, bul saladag’i’ jumi’slardi’n’ na’tiyjeliligin artti’ri’w ushi’n za’ru’r bolg’an bir qatar usi’ni’slar kirgizildi. Dodalawdi’n’ juwmaqlari’na bola O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlis Senati’ Kengashinin’ tiyisli qarari’ qabi’l yetildi.          

Senat Kengashi wo’z wa’killigine kiretug’i’n basqa da ma’selelerdi ko’rip shi’qti’.

O’zbekistan Respublikasi’

 Oliy Majlisi Senati’ni’n’

Baspaso’z xi’zmeti


Sa'ne: 21.07.2015 09:32, 4367 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'