Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

JURNALISTIKA SALASI’NDA «ALTI’N QA’LEM» XI MILLIY SI’YLI’G’I’

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (56 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (56 KB)

O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ Jurnalistlerdi qayta tayarlaw worayi’ menen birlikte milliy ha’m xali’qarali’q jurnalistikani’n’ yen’ jaqsi’ jetiskenliklerin ken’nen yen jaydi’ri’w, G’XQ xi’zmetkerleri wo’zlerinin’ puqarali’q poziciyalari’n ko’rsetiwi ushi’n sharayat jarati’w ja’ne jurnalistlerde si’n pikirlewdi ha’m do’retiwshilik jumi’sqa jan’asha ko’z-qarasti’ qa’liplestiriw maqsetinde «Alti’n qa’lem» XI Milliy si’yli’g’i’ ushi’n xali’qarali’q tan’law wo’tkeredi.

3-may – Jer ju’zilik baspaso’z yerkinligi ku’nine bag’i’shlang’an bul tan’lawg’a 2015-ji’ldi’n’ 1-aprelinen 2016-ji’ldi’n’ 31-marti’na shekemgi – bir ji’l dawami’nda gazeta ha’m jurnallarda basi’p shi’g’ari’lg’an, radio arqali’ efirge uzati’lg’an ja’ne televideniede ko’rsetilgen ha’m internet basi’li’mlari’nda berilgen materiallar 2016-ji’ldi’n’ 10-apreline shekem qabi’l yetiledi.

Tan’law jen’impazlari’ ushi’n to’mendegi si’yli’qlar sho’lkemlestirilgen:

Jurnalistika salasi’nda bas milliy si’yli’q.

Jen’impaz arnawli’ diplom, «Alti’n qa’lem» ko’kirek ni’shani’, statuetkasi’ ha’m O’zbekistan Respublikasi’nda belgilengen yen’ kem miynet haqi’ni’n’ 200 yesesi mug’dari’nda aqshalay si’yli’qlanadi’.

Tiykarg’i’ si’yli’qlar:

Yen’ jaqsi’ jurnalistlik material ushi’n milliy si’yli’q (televidenie  — 1-, 2-, 3- wori’nlar);

Yen’ jaqsi’ jurnalistlik material ushi’n milliy si’yli’q (radio  — 1-, 2-, 3- wori’nlar);

Yen’ jaqsi’ jurnalistlik material ushi’n milliy si’yli’q (baspa G’XQ — 1-, 2-, 3-ori’nlar);

Yen’ jaqsi’ jurnalistlik material ushi’n milliy si’yli’q (internet-jurnalistika  — 1-, 2-, 3-ori’nlar).

Birinshi wori’ndi’ alg’an jen’impazlar diplom, «Alti’n qa’lem» ko’kirek ni’shani’, statuetkasi’ ha’m yen’ kem miynet haqi’ni’n’ 160 yesesi mug’dari’nda aqshalay si’yli’qlanadi’.

Yekinshi wori’ndi’ alg’an jen’impazlar diplom, «Alti’n qa’lem» ko’kirek ni’shani’, statuetkasi’ ha’m yen’ kem miynet haqi’ni’n’ 140 yesesi mug’dari’nda aqshalay si’yli’qlanadi’.

U’shinshi wori’ndi’ alg’an jen’impazlar diplom, «Alti’n qa’lem» ko’kirek ni’shani’, statuetkasi’ ha’m yen’ kem miynet haqi’ni’n’ 120 yesesi mug’dari’nda aqshalay si’yli’qlanadi’.

Xoshametlew si’yli’qlari’ ushi’n nominaciyalar:

yen’ jaqsi’ fotoreportaj;

yen’ jaqsi’ baspaso’z xi’zmeti.

Usi’ nominaciyalar jen’impazlari’ diplom, «Alti’n qa’lem» statuetkasi’ ha’m yen’ kem miynet haqi’ni’n’ 50 yesesi mug’dari’nda aqshalay si’yli’qlanadi’.

Sonday-aq, bir qatar xali’qarali’q sho’lkemlerdin’ O’zbekistandag’i’ wa’kilxanalari’ ha’m respublikami’zdag’i’ ja’miyetlik sho’lkemler de wo’zlerinin’ xoshametlew si’yli’qlari’n sho’lkemlestirgen.

Tan’law sha’rtleri:

Tan’lawg’a tele-, radio-, baspaso’z materiallari’ ja’ne internet basi’li’mlari’nda ja’riyalang’an jumi’slar usi’ni’ladi’ (5 ten kem bolmawi’ kerek).

Televidenie boyi’nsha videomateriallar, ma’limleme uzati’wshi’ quraldi’n’ qanday ko’riniste boli’wi’na qaramastan, 3 minuttan 30 minutqa shekem boli’wi’ kerek.

Radioesittiriwler (CD, DVD diskte) 5 minuttan 30 minutqa shekem boli’wi’ kerek.

Baspaso’z ha’m internet materiallari’ tu’p nusqada yamasa ko’shirme nusqada usi’ni’li’wi’ lazi’m.

Tan’lawg’a jiberilgen materiallarg’a to’mendegiler qosi’msha yetiliwi lazi’m:

avtor haqqi’nda mag’li’wmatnama (obektivka);

avtordi’n’ jasaw ma’nzili, u’y ha’m jumi’s telefonlari’;

pasport nusqasi’.

Tan’law jen’impazlari’n saltanatli’ si’yli’qlaw ma’resimi 2016-ji’l 3-mayda — Jer ju’zilik baspaso’z yerkinligi ku’ni «Tu’rkistan» sarayi’nda wo’tkeriledi.

Si’yli’q bir adamg’a qaytadan berilmeydi.

Materiallar «Alti’n qa’lem» tan’lawi’na dep ko’rsetilgen halda to’mendegi ma’nzilge jiberiliwi lazi’m:

100129, Tashkent qalasi’, Nawayi’ ko’shesi, 30-jay, 3-qabat.

Telefonlar: 244-64-61; 244-37-87.

www.journalist.uz


Sa'ne: 12.02.2016 07:55, 7791 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'