Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«JI’LDI’N’ YeN’ BELSENDI JURNALISTI»

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

tan’lawi’na ma’rha’mat!

Hu’rmetli ka’siplesler!

O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ sizlerdi «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jurnalisti» tan’lawi’na qatnasi’wg’a mira’t yetedi.

Tan’lawg’a 2015-ji’ldi’n’ 1-iyuninen 2016-ji’li’n’ 1-iyunine shekem gazeta ha’m jurnallarda, internet basi’li’mlari’nda ja’riyalang’an materiallar, efirge berilgen teleko’rsetiwler ha’m radioesittiriwler qabi’l yetiledi.

Materiallar tan’lawg’a redakciyalardi’n’ usi’ni’si’ menen O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ni’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ha’m wa’layatlardag’i’ bo’limleri arqali’ usi’ ji’ldi’n’ 5-iyunine shekem avtordi’n’ jumi’s worni’, telefoni’, ma’nzili haqqi’ndag’i’ mag’li’wmatlar ha’m pasport ko’shirmeleri qosi’msha yetilgen halda usi’ni’li’wi’ lazi’m.

«Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jurnalisti» tan’lawi’ni’n’ jen’impazlari’ ha’m si’yli’ wori’n iyelerine diplom ha’m bahali’ sawg’alar Baspaso’z ha’m g’alaba xabar qurallari’ xi’zmetkerleri ku’nine bag’i’shlap 27-iyunde wo’tkeriletug’i’n bayram ilajlari’nda tapsi’ri’ladi’.

Materiallar «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jurnalisti» tan’lawi’na dep ko’rsetilgen halda to’mendegi ma’nzilge jiberiliwi lazi’m:

100129, Tashkent qalasi’,

Nawayi’ ko’shesi, 30-jay.

O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’

Telefonlar: 244-64-61, 244-37-87.

www. journalist.uz


Sa'ne: 21.04.2016 10:07, 5120 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'