Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

ДЫҚҚАТ ТАҢЛАЎ!

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (61 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (61 KB)

«ЖЫЛДЫҢ ЕҢ БЕЛСЕНДИ МӘЛИМЛЕМЕ ХЫЗМЕТИ»

Өзбекистан бийғәрез баспа ғалаба хабар қураллары менен мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў ҳәм раўажландырыў жәмийетлик қоры мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары, ири хожалық субъектлери, сондай-ақ, жәмийетлик шөлкемлердиң мәлимлеме хызметлери арасында «Жылдың ең белсенди мәлимлеме хызмети» дөретиўшилик таңлаўын жәриялайды.

Таңлаў Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы Мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў жәмийетлик қорының қаржылай жәрдеминде өткериледи.

Таңлаў шәртлери:

Таңлаўда қатнасыў ушын мәлимлеме хызмети ямаса баспасөз орайының усы жылдағы жумысы ҳәм ерискен табыслары ҳаққында мағлыўмат – 2016-жылдың 1-январынан 10-ноябрине шекем мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары, хожалық субъектлери, жәмийетлик шөлкемлердиң рәсмий мәлимлеме сайтларында, сондай-ақ, елимиздиң баспа ҳәм интернет басылымларында жәрияланған, тәрийпленген жумысты тастыйықлайтуғын дәреклерге байланыслы мағлыўматларды усынған ҳалда, министрликлер, ведомстволар ямаса жәмийетлик шөлкемлер, мәлимлеме хызмети хызметкериниң фамилиясы ҳәм исми, ҒХҚда илажлар атап өтилген мақалалардың түп нусқасы усынылыўы керек.

Таңлаў алты номинация бойынша өткериледи:

- жылдың ең белсенди мәлимлеме хызмети;

- жылдың ең белсенди мәлимлеме хызметиниң басшысы ямаса хызметкери;

- ең жақсы мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымының рәсмий сайты;

- жыл ашылыўы;

- мағлыўматларды социаллық тармақларда ең жақсы усынғаны ушын;

- журналист нәзериндеги ең белсенди мәлимлеме хызмети;

Номинациялар бойынша таңлаў ҳүжжетлериниң дизими:

Жылдың ең жақсы мәлимлеме хызмети – усы жылы мәлимлеме хызмети ямаса мәлимлеме хызметиниң жумысын ҳәм табысларын еркин түрде тәрийплеў (олар инта көрсетилген мақалалардың саны, мәлимлеме хызмети хызметкерлериниң исминиң ҒХҚда атап өтилгени, шөлкемниң абыройын басқарыў, имиджин өзгертиў бойынша ҳәрекетлер болыўы мүмкин, тәрийпленген жумыстың ҳәм мақалалардың үлгилерин тастыйықлайтуғын барлық дәреклерге усыныслар берилиўи керек).

Жылдың ең белсенди мәлимлеме хызмети басшысы – усы жылы мәлимлеме хызмети ямаса мәлимлеме хызметиниң жумысын ҳәм табысларын еркин түрде тәрийплеў (булар баслама көрсетилген мақалалардың саны, мәлимлеме хызмети басшысының фамилиясы, исми, әкесиниң исми ҒХҚда басылыўы, шөлкемниң абыройын басқарыў, имиджин өзгертиў бойынша ҳәрекетлери болыўы мүмкин, тәрийипленген жумыстың ҳәм мақалалардың үлгилерин тастыйықлайтуғын барлық дәреклерге усыныслар берилиўи керек).

Ең жақсы рәсмий сайт – мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымларының рәсмий сайтының жумысын, рәсмий веб-сайт ҳәм басқа да ҒХҚда, соның ишинде, электрон басылымларда жәрияланған мәлимлемеге берилген усыныслар саны, веб-сайттан күнделикли пайдаланыўшылардың саны, жәрияланып атырған мәлимлемениң идеялық-көркемлик дәрежеси ҳәм контент сапасы, сондай-ақ, рәсмий веб-сайтта тил версияларының ислеўин еркин усылда тәрийплеў.

Жыл ашылыўы – быйылғы жылы ири жәмийетлик шөлкемлер, МКШ ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларының мәлимлеме хызмети хызметкерлери ямаса мәлимлеме хызметиниң жумысын ҳәм табысларын еркин түрде тәрийплеў (булар баслама көрсетилген мақалалардың саны, мәлимлеме хызмети хызметкерлериниң фамилиясы, исми, әкесиниң исми баспасөзде басылыўы, шөлкемниң абыройын басқарыў, имиджин өзгертиў бойынша ҳәрекетлери болыўы мүмкин, тәрийипленген жумыстың ҳәм мақалалардың үлгилерин тастыйықлайтуғын барлық дәреклерге усыныслар берилиўи керек).

Мағлыўматларды социаллық тармақларда ең жақсы усыныў – мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымының рәсмий бетиниң социаллық тармақлардағы жумысы, дизимнен өткенлердиң саны, пайдаланыўшылардың улыўма саны, рәсмий бет ҳәм интернет - ҒХҚда жәрияланған мәлимлемеге усыныслар саны, рәсмий бетке усынылған материалларға репостлар саны, мәлимлемени социаллық тармақларға жайластырыў тезлиги, социаллық тармақларда пайдаланыўшылар менен сөйлесиўдиң нәтийжелилигин еркин түрде тәрийплеў.

Журналист нәзериндеги ең жақсы мәлимлеме хызмети – мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары мәлимлеме хызметиниң ғалаба хабар қураллары ўәкиллери менен өз-ара бирге ислесиў механизмлери, масс-медиа ўәкиллери ушын өткерилетуғын илажлар саны ҳәм олардың қатнасыў дәрежеси, қәлиплескен журналистлик шеберликтиң барлығы, журналистлер ушын арнаўлы темаға байланыслы таңлаўлардың өткерилиўи, илажлар шеңберинде усынылатуғын тарқатпа материалдың сапасы, онлайн режиминде шөлкемниң жумысы ҳаққындағы дайджестлердиң турақлы рәўиште алып барылыўын еркин түрде тәрийплеў.

Таңлаўға қатнасыў ушын арза юридикалық шахс басшысы – таңлаў қатнасыўшысы тәрепинен қол қойылған ҳәм мөр басылған, жумыс орны, кәсиплик жумысы ҳаққында қысқаша мағлыўмат, телефон номери, мәнзили ҳәм автор паспортының көширмеси қосымша етилген ҳалда толтырылған бланкти қурайды.

Таңлаўға тапсырылған материаллар өзбек, рус ямаса қарақалпақ тилинде таярланған болыўы ҳәм баспа, интернет басылым ямаса веб-сайт көрсетилген ҳалда баспа және электрон түрде усынылыўы керек.

Фоторепортажлар түп нусқа ҳалында усынылады.

Таңлаў жеңимпазларына сыйлықлар

Жеңимпазлар ҳәр бир номинация бойынша арнаўлы диплом ҳәм қымбат баҳалы саўға менен сыйлықланады.                                                                                                                                     

Материаллар 2016-жылдың 10-ноябрине шекем «Жылдың ең белсенди мәлимлеме хызмети» таңлаўына деп жазылған ҳалда Ташкент қаласы - 100129, А.Наўайы көшеси, 30-жай, 2-қабат, 45-хана мәнзили бойынша Өзбекистан бийғәрез баспа ғалаба  хабар қураллары менен мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў ҳәм раўажландырыў жәмийетлик қорына жиберилиўи керек.

Толық мағлыўматты  244-12-51, 244-14-28 телефонлары  арқалы алыў мүмкин.

Шөлкемлестириў комитети

 

Ташкент қаласы,

2016-жыл 10-октябрь


Sa'ne: 14.10.2016 18:55, 4922 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'