Үстирт газ-химия комплексиниң Әскерийлестирилген өрт қәўипсизлиги отряды қәнигелери өрттиң алдын алыў бойынша илажларды жетилистириў мақсетинде объектлерди аралаў ушын бақлаў велосипедин ойлап тапты.

Бул жаңа табылма бирлемши өрт өшириў әсбап-үскенелери менен тәмийинленген, жетилистирилген велосипед болып, ол диаметри 66 миллиметрлик бир дана өрт өшириў жеңи (ҚД-70 пенен), диаметри 66х77 миллеметрлик бир дана жалғағыш (переходник), еки дана ОП-5 маркалы өрт өширгиш, бир дана 100 метрлик қутқарыў арқаны, бир дана даўыс күшейткиш үскенеси, бир дана жеңил лом, бир дана жеңил багор, бир дана өрт өшириў балғасы, бир дана фонарик (мигалка, бир жуп киши фонар), бир дана медицина қутышасы, бир дана 4х4 метрлик кийиз, бир дана гидрант ашыў гилтинен ибарат болып табылады.

Велосипед сынақтан өткерилди.

Мөлдир Игиликова,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы