HU’RMETLI TUTI’NI’WSHI’LAR «QARAQALPAQ AYMAQLI’Q ELEKTR TARMAQLARI’ KA’RXANASI’» AKTSIYONERLIK JA’MIYETI

Sizde «Qaraqalpaq Aymaqli'q elektr tarmaqlari' ka'rxanasi'» aktsiyonerlik ja'miyeti xi’zmetleri boyinsha sheshilmegen ma’sele ha’m mashqalari’n’i’z, arza, shag’i’m yaki usi’ni’slar barma?

Onda mu’ra’ja’a’tlerin’izdi’ tikkeley «Qaraqalpaq Aymaqli'q elektr tarmaqlari' ka'rxanasi'» AJ BAS DIREKTORI’NA 3 tu’rli usi’lda mu’ra’ja’a’t etiwin’izge boladi’:

Telefon arqali’: 780-07-44


Sa'ne: 2018-02-19 17:35:41, Ko'rip shi'g'i'ldi': 7289